4-2012-Przegld-Filozoifczny-MNumer 4 (84)

Rocznik 21

Warszawa 2012

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Trzechsetna rocznica urodzin Jeana-Jacques’a Rousseau

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 9-12

JEAN-JACQUES ROUSSEAU: O pochodzeniu melodii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 13-32

JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Badanie dwóch zasad wysuniętych przez pana Rameau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 33-54

FILIP TARANIENKO: Rousseau i Rameau. Spór o zasady muzyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 55-64

ZBIGNIEW SKOWRON: Muzyka w refleksji estetycznej i twórczości Jeana-Jacques’a Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 65-82

IRENA BEDNARZ: Rousseau w refleksji autorów polskich PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 83-108

ADAM FIJAŁKOWSKI: O francuskojęzycznych wydaniach i ilustracjach Emila Rousseau w XVIII wieku – zmienne kierunki interpretacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 109-124

Interpretacje

RAFAŁ GODOŃ: Edukacja jako sztuka. Emil Rousseau jako wyzwanie hermeneutyczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 125-138

JOANNA MIKSA: Emil jako projekt przebudowy wspólnoty politycznej poprzez wychowanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 139-156

HALINA ROTKIEWICZ: Jean-Jacques Rousseau a kategoria „innego” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 157-172

DOMINIKA BRYKAJŁO: Społeczne źródła poczucia winy w ujęciu Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 173-182

JAROSŁAW BACŁAWSKI: Wola powszechna i jej stabilność według koncepcji J.J. Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 183-192

JACEK HOŁÓWKA: Reguły polityczne i moralne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 193-208

JANUSZ OSTROWSKI: Polityka i religia w myśli Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 209-224

ANNA KAWALEC: Pomiędzy naturą a kulturą – widowiska według Jeana-Jacques’a Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 225-240

JOLANTA CZERZNIEWSKA: Zbieractwo jako krytyka kultury. Przypadek Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 241-258

EWA SADURSKA-DUFFY: Botanika jako źródło naukowej i osobistej refleksji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 259-272

JANINA KAMIŃSKA, IRENA SZYBIAK: Idee wychowawcze Jeana-Jacques’a Rousseau w przepisach dla szkół Komisji Edukacji Narodowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 273-280

MACIEJ ANDRZEJ SADOWSKI: Projekty ustrojowe dla Korsyki i Polski jako konkretyzacja republikańskich postulatów Rousseau z Umowy społecznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 281-296

Konfrontacje

JANUSZ KUCHARCZYK: Tropem genewskich korzeni Jana Jakuba. Kalwińskie źródła koncepcji relacji między naturą a kulturą w filozofii Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 297-316

HALINA WALENTOWICZ: Jan Jakub Rousseau – prekursor konceptu dialektyki oświecenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 317-326

KAMIL POPOWICZ: Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 327-334

MARCIN KILANOWSKI: O granicach wolności i groźbie tyranii. J.J. Rousseau i jego krytycy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 335-348

JUSTYNA WODZIK: Mary Wollstonecraft i feministyczna krytyka Emila J.J. Rousseau PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 349-362

KATARZYNA SZUMLEWICZ: Braterska umowa społeczna, czyli filozofia Jana Jakuba Rousseau w ujęciu Carole Pateman PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 363-372

PIOTR PASTERCZYK: Koncepcja umowy społecznej i natury człowieka u J.J. Rousseau w świetle teorii pożądliwości mimetycznej R. Girarda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 373-388

ANDRZEJ STĘPNIK: Wizja natury ludzkiej u Hobbesa i Rousseau w świetle współczesnych nauk PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2012 (84), s. 389-402