2010-4-mNumer 4 (76)

Rocznik 19

Warszawa 2010

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

WILLIAM JAMES: Czy istnieje „świadomość”? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 9-22

WILLIAM JAMES: Jak dwa umysły mogą wiedzieć tę samą rzecz? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 23-28

WILLIAM JAMES: Listy pożegnalne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 29-32

IRENA BEDNARZ: Polscy filozofowie, psychologowie i religioznawcy o Williamie Jamesie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 33-62

Rozprawy

JACEK HOŁÓWKA: Realizm bez dedukcjonizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 63-87

RENATA ZIEMIŃSKA: Pragmatyzm a sceptycyzm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 89-99

ANNA DZIEDZIC: „Ja” i nowość PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 101-114

MIROSŁAW PIRÓG: W stronę epistemologii mistyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 115-122

GRZEGORZ KLICKI: Metafizyka w pragmatyzmie Williama Jamesa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 123-130

MARCIN KILANOWSKI: Metafizyka w filozofii Williama Jamesa? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 131-142

DANUTA KREFT: Pragmatyczna koncepcja prawdy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 143-153

ANDRZEJ STĘPNIK: Williama Jamesa koncepcja prawdy w świetle zarzutów Bertranda Russella PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 155-174

TADEUSZ SZUBKA: William James versus Edward Moore. Nieudany spór o naturę prawdy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 175-191

ADRIANA SCHETZ: Williama Jamesa teoria percepcji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 193-202

PIOTR GUTOWSKI: The Principles of Psychology. Zbiór impresji czy koherentna wizja? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 203-217

JAN WOLEŃSKI: Pragmatyzm a filozofia i teoria prawa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 219-231

MARCIN PORĘBA: Historia pewnego nieporozumienia. Peirce i James PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 233-246

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Filozofia jako metoda – James i Wittgenstein PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 247-264

WIKTOR MARZEC: William James jako „pośrednik” w amerykańskiej recepcji fenomenologii społecznej Alfreda Schütza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 265-281

PAWEŁ KAWALEC: Woluntaryzm epistemologiczny Williama Jamesa. Próba rekonstrukcji na gruncie probabilizmu B. van Fraassena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 283-295

PIOTR KOSTYŁO: Historia korespondencji Williama Jamesa z Henri Bergsonem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 297-314

JUSTYNA MYSZKOWSKA: Wpływ myśli Williama Jamesa na filozofię religii Stanisława Brzozowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 315-327

MARCIN HINTZ: Wiara religijna jako sapientia pragmatica, czyli Williama Jamesa analiza religii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 329-338

PSEUDO-HOŁÓWKA: Religia z postanowienia i z przekonania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2010 (76), s. 339-362