2010-2-mNumer 2 (74)

Rocznik 19

Warszawa 2010

Redaktor zeszytu:

Wojciech Sady

Filozofia Ludwika Flecka

EWA BIŃCZYK: Praktyka, laboratorium, czynniki pozaludzkie. Najnowsze modele technonauki oraz wybrane tezy Ludwika Flecka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 9-26

ALEKSANDRA DERRA: Kobiety jako czynnik przemilczany. Epistemologiczne uwikłanie medycznego zjawiska anoreksji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 27-44

KATARZYNA GURCZYŃSKA-SADY: Kant, Fleck i Wittgenstein o antycypacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 45-61

PAWEŁ JARNICKI: Ludwika Flecka nauka bez prawdy? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 63-79

MICHAŁ RYDLEWSKI: Kultura a relatywizm w perspektywie kontrowersji wokół teoriopoznawczych idei Ludwika Flecka. Kilka uwag polemicznych do tekstu Bogdana Dziobkowskiego „Realizm wewnętrzny a relatywizm” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 81-102

WOJCIECH SADY: Kuhn kontra Fleck a Maxwellowska rewolucja w elektrodynamice PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 103-131

Rozprawy

MIKOŁAJ DOMARADZKI: Platońskie inspiracje Orygenesowskiej hermeneutyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 133-151

EWA DRZAZGOWSKA: Odpowiedniość między językiem i rzeczywistością u Arystotelesa a domniemany psychologizm tego filozofa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 153-174

KATARZYNA FILUTOWSKA: Problem filozofii politycznej w myśli F.W.J. Schellinga – część 2 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 175-191

KONRAD SZOCIK: Ludwig Feuerbach – twórca nowoczesnego ateizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 193-209

ARTUR KOTERSKI: Neurath i semantyka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 211-234

TOMASZ MAZUR: Współczesna praktyka stoicka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 235-250

FILIP KAWCZYŃSKI: Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem „kto?” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 251-267

MARCIN JAŻYŃSKI: Świadomość w młynie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 269-286

IWO ZMYŚLONY: Pojęcie krytyki artystycznej – geneza, struktura, funkcje, sposoby rozumienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 287-302

Esej

MARIA EBNER: Konteksty przekonaniowe w Traktacie logiczno-filozoficznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 303-310

Tłumaczenie

ŁUKASZ LEONKIEWICZ: Próba dekonstrukcji klasycznej antropologii filozoficznej w nauce Sergiusza Chorużyja o antropologii synergicznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 311-325

SERGIUSZ CHORUŻYJ: Człowiek: istnienie, rozszczepiające się na trzy sposoby PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 327-360

ŁUKASZ LEONKIEWICZ: Sergiusz Siergiejewicz Chorużyj – fizyk, matematyk, filozof i teolog PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 361-363

ŁUKASZ LEONKIEWICZ: Wywiad z SERGIUSZEM CHORUŻYJEM PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 365-383

Recenzje

ROBERT ŁYCZEK: Epistemologia i etyka PDF 24 logo

SIMON BLACKBURN, Plato’s Republic. A Biography

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 385-388

FILIP KAWCZYŃSKI: Ekofilozof w oczach wyznawców PDF 24 logo

JUANITA SKOLIMOWSKI & DAVID SKRBINA (red.), World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2010 (74), s. 389-392