2008-1-mNumer 1 (65)

Rocznik 17

Warszawa 2008

Redaktor zeszytu:

Renata Wieczorek

Tłumaczenie

RUTH GARRETT MILLIKAN: Intensjonalność (tłum. Katarzyna Paprzycka) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 5-17

Rozprawy

HELENA EILSTEIN: Opus magnum Michała Hellera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 19-40

MAREK CHOJNACKI: Czego nauczyliśmy się z dyskusji o uzasadnianiu wiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 41-52

ANDRZEJ KUBIĆ: Donalda Davidsona radykalna eksterminacja idei schematu pojęciowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 53-66

KAROLINA BARTKOWIAK: Norman Malcolm o snach i śnieniu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 67-81

TOMASZ MRÓZ: Bertranda Russella spotkanie z Wincentym Lutosławskim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 83-100

KONRAD SZOCIK: Krytyka instytucji kościoła i relacji państwo–kościół w filozofii Kierkegaarda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 101-109

WITOLD PŁOTKA: Teoria intencjonalności w Badaniach logicznych Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 111-123

PAWEŁ ZEIDLER: O nie-dualistycznej filozofii Mitterera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 125-135

TOMASZ SAHAJ: Człowiek i śmierć w ponowoczesnym społeczeństwie europejskim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 137-148

Recenzje

MAJA CHMURA: Co było i już nie jest PDF 24 logo

PAUL RICOEUR, Pamięć, historia, zapomnienie

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 149-157

MARIA MARCINKOWSKA-ROSÓŁ: Rozważania o Parmenidejskim bycie PDF 24 logo

PANAGIOTIS THANASSAS, Parmenides, Cosmos, and Being. A Philosophical Interpretation [Parmenides, kosmos i byt]

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2008 (65), s. 158-165