2007-3-mNumer 3 (63)

Rocznik 16

Warszawa 2007

Redaktor bloku poświęconego Władysławowi Krajewskiemu: Helena Eilstein

Redaktor pozostałych części zeszytu: Jacek Hołówka

Pamięci Władysława Krajewskiego

MAŁGORZATA CZARNOCKA: Nauka – filozoficzne perspektywy. Dedykowane pamięci Władysława Krajewskiego (1919-2006) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 7-8

STANISŁAW KRAJEWSKI: Moje spory z Ojcem – Władysławem Krajewskim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 9-13

JAN SUCH: Gra zwana nauką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 15-28

HELENA EILSTEIN: Popperazzi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 29-51

ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA: Epistemiczne pojęcie prawdy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 53-72

MICHAŁ TEMPCZYK: Atrakcyjność platonizmu w fizyce teoretycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 73-78

WITOLD STRAWIŃSKI: Koncepcja idealizacyjnego prawa nauki w ujęciu Krajewskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 79-94

WŁODZIMIERZ ŁUGOWSKI: O problemach powstawania życia: fundamentalne czy zakazane? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 95-109

MAŁGORZATA CZARNOCKA: Filozofia nauki i jej szkodliwe dychotomie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 111-126

STANISŁAW BUTRYN: Czynnik podmiotowy w idei ontologicznego realizmu naukowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 127-138

ZDZISŁAWA PIĄTEK: Kontrowersje wokół wewnętrznych i zewnętrznych celów rozwoju nauki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 139-151

ANNA LEMAŃSKA: Filozoficzne konsekwencje zasady przyczynowości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 153-161

JAN WERSZOWIEC PŁAZOWSKI, MAREK SUWARA: Determinizm a nauka współczesna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 163-175

HONORATA KORPIKIEWICZ: Statystyka, przypadek, zdeterminowanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 177-190

PAWEŁ ZEIDLER: Status ontologiczny orbitali atomowych i molekularnych w kontekście autonomii chemii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 191-201

JAN CZERNIAWSKI: Czy można żyć bez indukcji? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 203-208

ALINA MOTYCKA: Czy nauka jest demokratyczna? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 209-220

ELŻBIETA PAKSZYS: Feministyczna krytyka wiedzy naukowej i poznania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 221-228

DANUTA SOBCZYŃSKA: Między sztuką a nauką. Dwugłos artysty i uczonego o barwie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 229-243

Co zostało z marksizmu?

ANDRZEJ WALICKI: Marksistowska filozofia w PRL w świetle osobistych wspomnień PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 247-276

JERZY KMITA: Kilka spostrzeżeń co do roli filozofii marksistowskiej w życiu intelektualnym u nas w latach 1955–1980 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 277-281

LESZEK NOWAK: Marksizm dzisiaj PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 283-292

Rozprawy

LESZEK NOWAK: Pewne parafrazy pojęcia substancji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 293-307

IZABELLA NOWAKOWA: O trzech interpretacjach prawdopodobieństwa w idealizacyjnej koncepcji nauki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 309-320

DOROTA ZYGMUNTOWICZ: Czy epanorthosis jest nową cnotą polityczną u Platona? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 321-329

MARIA GOŁĘBIEWSKA: Koncepcja istnienia i egzystencji w myśli Kierkegaarda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 331-346

Kronika

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: Nad grobem Adama Schaffa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 347-349

Recenzje

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Biblia oczami ateisty PDF 24 logo

HELENA EILSTEIN, Biblia w ręku ateisty

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 351-359

ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI: W drodze do Kanta PDF 24 logo

SALOMON MAJMON, Autobiografia

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2007 (63), s. 360-364