2007-1-mNumer 1 (61)

Rocznik 16

Warszawa 2007

Redaktor zeszytu:

Seweryn Blandzi

Z hermeneutyki problemów filozofii

Rozprawy

ZBIGNIEW KRÓL: Apologia matematyki pitagorejskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 5-20

WOJCIECH WROTKOWSKI: Aἰών. Wieczność w teologii Heraklita z Efezu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 21-32

PIOTR PASTERCZYK: Miniatura platońskiej dialektyki w dialoguTeajtet PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 33-47

LESZEK SKOWROŃSKI: Zarzut systematycznego błędu interpretacyjnego w tłumaczeniu Etyki nikomachejskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 49-66

LESZEK SKOWROŃSKI: Jaki sens ma „dobro” w księdze I Etyki nikomachejskiejPDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 67-82

MIKOŁAJ DOMARADZKI: Platońskie inspiracje Filońskiej alegorezy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 83-93

TOMASZ PAWLIKOWSKI: Źródła historyczne klasycznej definicji prawdy w sformułowaniach Tomasza z Akwinu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 95-109

TOMASZ BARTEL: Metafizyczna interpretacja definicji: veritas est adaequatio rei et intellectus Tomasza z Akwinu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 111-122

PAWEŁ MILCAREK: Miejsce Awicebrona w tworzeniu się metafizyki egzystencjalnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 123-137

JAN KROKOS: Prawda sumienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 139-153

ALEKSANDER LISOWSKI: Wpływ filozofii arabskiej na przekształcenie metafizyki w ontologię PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 155-169

WOJCIECH STARZYŃSKI: Punkt wyjścia i przedmiot metafizyki w ujęciu Suareza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 171-188

BOGUSŁAW PAŹ: Zasada racji jako naczelna zasada poznania i bytu w wykładni F.Ch. Baumeistera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 189-205

SEWERYN BLANDZI, DANILO FACCA: Czym właściwie jest podmiot PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 207-222

DARIUSZ ŁUKASIEWICZ: Podstawy i główne zasady teodycei Bernarda Bolzano PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 223-238

MACIEJ SOIN: Wittgenstein – prawda i pewność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 239-248

SEWERYN BLANDZI: Aktualność myśli Kantowskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 249-264

NORBERT LEŚNIEWSKI: „Logika” – ontologia – fenomenologia. Próba interpretacji filozofii Heideggera (1919–1929) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 265-280

JAKUB DURAJ: Działaniowy kontekst realizacji znaczeń PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 281-290

MATEUSZ BONECKI: Wzajemne uwikłanie poręczności i obecności w kontekście praktycznego rozumienia prawdy u Heideggera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 291-304

Tłumaczenia

PRZEMYSŁAW PARSZUTOWICZ: O dyskusjach Cassirera z Heideggerem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 305-311

ERNST CASSIRER: Kant a problem metafizyki (tłum. Mateusz Bonecki, Jakub Duraj, Przemysław Parszutowicz) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 313-335

HANS-GEORG GADAMER: Parmenides Platona i jego oddziaływanie (tłum. Krzysztof Łapiński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 337-349

Recenzje

GRZEGORZ PYSZCZEK: Wzloty i upadki intuicji PDF 24 logo

ANNA DRABAREK, Intuicja. Poznanie bezpośrednie

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 351-353

MACIEJ BAŁA: Sumienne bycie człowiekiem PDF 24 logo

JAN KROKOS, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2007 (61), s. 354-358