2002-3-mNumer 3 (43)

Rocznik 11

Warszawa 2002

Redaktor zeszytu:

Seweryn Blandzi

Z filozofii starożytnej i średniowiecznej

ADAM DROZDEK: Diogenes z Apolonii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 5-17

DOMINIK BURAKOWSKI: Ontologiczny wymiar pitagorejskiej proporcji harmonicznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 19-28

DOROTA ZYGMUNTOWICZ: Sztuka odkrywania miary w Polityku Platona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 29-40

JAN BIGAJ: Arystotelesowska „metafizyka” jako umiejętność definiowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 41-53

TAMASZ SAHAJ: Gladiatorzy i filozofowie. Studium praktyk fizycznych i umysłowych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 55-70

MICHEL FATTAL: Od hermeneutyki kosmosu do ontologii Umysłu. Czy Heraklit i Plotyn są przyszłością naszego rozumu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 71-79

ADAM NOWACZYK: Anzelma z Canterbury dowód ontologiczny. Próba analizy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 81-91

TOMASZ PAWLIKOWSKI: Problematyka dróg do poznania istnienia Boga zawartych w Sumie teologii Alberta Wielkiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 93-104

JACEK SURZYN: Wilhelma Ockhama dowód na istnienie Boga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 105-123

ADAM GÓRNIAK: Wiara i rozum według Wilhelma z Auxerre PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 125-130

BARTOSZ WIECZOREK: Symboliczny świat Hildegardy z Bingen PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 131-149

MAGDALENA CZUBAK: Natura i władze duszy według Aelreda z Rievaulx PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 151-165

KATARZYNA WRÓBLEWSKA: Paradygmaty joachimizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 167-182

MIECZYSŁAW BOCZAR: Problematyka heksaemeralna w komentarzach Bonawentury i Tomasza z Akwinu do Lombardowych Sentencji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 183-203

ANDRZEJ DUMAŁA: Porządek przyczyn w Compendium divinorum Heimeryka de Campo PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 205-216

KRYSTYNA KRAUZE-BŁACHOWICZ: Pojęcie konstrukcji u Jana z Głogowa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 217-222

Recenzje

BARTOSZ BACIA: Platon jako teolog PDF 24 logo

KARL ALBERT, Platon und die Philosophie des Altertums. Betrachtungen zur Geschichte der Philosophie

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 223-229

JAN SKOCZYŃSKI: Eseje filozoficzne Jana Krasickiego PDF 24 logo

JAN KRASICKI, Przeciw nicości

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2002 (43), s. 229-232