2000-4-mNumer 4 (36)

Rocznik 9

Warszawa 2000

Redaktor zeszytu:

Seweryn Blandzi

Rozprawy. Z historii ontologii i metafizyki

ADAM DROZDEK: Anaksagoras: kosmos i nieskończoność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 5-16

JAN BIGAJ: Zależność esencjalnego i egzystencjalnego rozumienia bytu od orzecznikowego lub podmiotowego użycia spójki zdaniowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 17-24

ADAM GÓRNIAK: Filipa Kanclerza koncepcja transcendentaliów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 25-40

KRYSTYNA KRAUZE-BŁACHOWICZ: Gramatyk i rzeczywistość. Significatum per se w filozofii języka Boecjusza z Dacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 41-51

AGNIESZKA ŚWITKIEWICZ-BLANDZI: Metafizyka światła Grzegorza Palamasa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 53-67

JACEK SURZYN: Spór o realną różnicę istoty i istnienia w bycie stworzonym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 69-85

MAREK ŁAGOSZ: Pewne Ockhamowskie sposoby wykazywania nieistnienia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 87-103

ADAM DROZDEK: Bolzano i ontologia zdań w sobie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 105-116

ANDRZEJ J. NORAS: O potrzebie filozofii systematycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 117-123

MAREK MACIEJCZAK: Relacja świadomość – przedmiot realny w ujęciu Edmunda Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 125-133

MAREK W. BIELECKI, MARTA K. CALVO: Od rzeczywistości snu do rzeczywistości jawy. Refleksja nad światem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 135-143

IRENEUSZ ZIEMIŃSKI: Współczesne wersje dowodu ontologicznego (N. Malcolm, A. Plantinga, N. Rescher) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 145-164

Przekłady

LUIGI PAREYSON: Doświadczenie religijne a filozofia. (Fragmenty) (tłum. Mikołaj Sokołowski) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 165-175

THOMAS ALEXANDER SZLEZÁK: Uwagi na temat dyskusji wokół ustnej filozofii Platona (tłum. z przekł. francuskiego: Ida Radziejowska, korekta na pdst. oryginału: Seweryn Blandzi) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 177-198

Recenzje

M.K.: Barbara Skarga – doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 199-200

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Alienacja według Schaffa PDF 24 logo

Recenzja z: ADAM SCHAFF, Alienacja jako zjawisko społeczne

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 201-205

SEWERYN BLANDZI: NICOLAI HARTMANN, Wprowadzenie do filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2000 (36), s. 205-207