2000-3-mNumer 3 (35)

Rocznik 9

Warszawa 2000

Redaktor zeszytu:

Zofia Rosińska

1. Psychoterapia – nauka, rzemiosło czy twórczość

JERZY W. ALEKSANDROWICZ: Psychoterapia a filozofia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 5-17

JACEK BOMBA: Kwestia tabu w psychoterapii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 19-24

CZESŁAW DZIEKANOWSKI: Wgląd PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 25-29

LIDIA GRZESIUK: O roli zrozumienia przez pacjenta własnych problemów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 31-35

MARIA ORWID, KINGA WIDELSKA: Wspólna przestrzeń. Spotkanie i dialog w psychoterapii, pokrewieństwa z filozofią dialogu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 37-45

ZOFIA ROSIŃSKA: Psychoterapia – graniczny przypadek hermeneutyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 47-59

ZBIGNIEW SOKOLIK: Psychoterapia a psychoanaliza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 61-70

PIOTR SZAŁEK: Wilhelm Reich i Melania Klein, dwie perspektywy psychoterapeutyczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 71-89

ANDRZEJ GUZEK: „Archives of Psychiatry and Psychoterapy” – pierwszy polski kwartalnik psychiatryczny w języku angielskim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 91-92

2. Filozoficzne problemy w psychologii

AGATA BIELIK-ROBSON: Wolność: spełniona zależność. Psychoanalityczna wykładnia pojęcia uwarunkowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 93-107

PAWEŁ DYBEL: Podmiot nieświadomości. Pojęcie podmiotu w psychoanalizie Jacques’a Lacana na tle tradycji kartezjańskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 109-123

ANTHONY EASTHOPE: Lacanowska interpretacja Kartezjusza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 125-136

DIETER FLADER: O roli metaforyki w języku teoretycznym Z. Freuda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 137-147

ULRICH HAASE: Fenomenologia i psychoanaliza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 149-165

JOANNA HODGE: Mała historia ciała. Przyczynek do projektu badawczego: czas i ciało PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 167-184

TADEUSZ KOBIERZYCKI: O spostrzeganiu wzruszeń ludzkich PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 185-194

MARIA LIS-TURLEJSKA: Konsekwencje psychologiczne traumatycznego stresu – teoria psychoformatywna Roberta J. Liftona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 195-204

KATARZYNA ROSNER: Pojęcie narracji we współczesnych reinterpretacjach psychoanalizy Freuda (Roy Schafer, Donald P. Spence) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 205-218

JOANNA SZULIŃSKA: Eckharta Ruschmanna Doradztwo filozoficzne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 219-228

ECKHART RUSCHMANN: Doradztwo filozoficzne (fragmenty WstępuPDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 229-240

PIOTR ZIEMSKI: Trzy uwagi na marginesie rozprawy Kazimierza Twardowskiego Psychologia wobec fizjologii i filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 241-251

Interpretacje

ANDRZEJ GUZEK: St.I. Witkiewicz (Witkacy) – przegrana walka o tożsamość? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 253-264

ZOFIA KALEMBA: Dwie koncepcje ludzkiej psychiki, czyli czego nas uczy historia pewnej miłości do trochę zezowatej dziewczynkiPDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 265-270

JADWIGA WAIS: Droga królewny i droga wiernego Henryka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 271-277

Wspomnienie

JERZY PELC: Nad trumną Janusza Krajewskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2000 (35), s. 279-282