1998-1-mNumer 1 (25)

Rocznik 7

Warszawa 1998

Redaktor zeszytu:

Jacek Hołówka

O człowieku i zwierzęciu, Marksie i żałobie. Z JACQUES’EM DERRIDĄ rozmawiają MAŁGORZATA KOWALSKA i JERZY NIECIKOWSKI PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 5-15

Rozprawy

JAROSŁAW KOZAK: Józef (Innocenty Maria) Bocheński. W poszukiwaniu racjonalnego ładu świata. (W trzecią rocznicę śmierci) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 17-36

ANNA WÓJTOWICZ: O problemie eliminowalności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 37-46

ARTUR KOTERSKI: Popper i Koło Wiedeńskie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 47-72

ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI: Wilfrida Sellarsa krytyka „mitu danych” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 73-90

ANDRZEJ SZAHAJ: Neopragmatyzm Hilarego Putnama PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 91-107

RYSZARD PANASIUK: Podzwonne dla marksistowskiego komunizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 109-123

ANDRZEJ LEDER: Granica świadomego w Badaniach logicznych Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 125-139

Polemiki

JAN WOLEŃSKI: O postmodernizmie (krytycznie), cz. 2 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 141-160

Propedeutyka filozofii

JACEK HOŁÓWKA: Johna Stuarta Milla System logiki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 161-183

Dyskusja nad książką: ADAM SCHAFF, Moje spotkania z nauką polską

PIOTR HÜBNER: Kilka refleksji o rządzeniu nauką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 185-192

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Logika rewolucji i polski sprzeciw PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 193-203

Recenzje

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI: Fatalizm w teorii, choć nie w praktyce PDF 24 logo

Recenzja z: HELENA EILSTEIN, Life Contemplative, Life Practical. An Essay on Fatalism

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 205-207

HENRYK BENISZ: Filozoficzna egzystencja Nietzschego PDF 24 logo

Recenzja z: KARL JASPERS, Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 207-212

PIOTR MRÓWCZYŃSKI: JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 212-215

MARTA K. CALVO: Paroksyzmy melancholii i podejrzliwości PDF 24 logo

Recenzja z: ANNA ZEIDLER-JANISZEWSKA, Między melancholią a żałobą. Estetyka wobec przemian w kulturze współczesnej

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 216-221

SŁAWOMIR RAUBE: Od semiotycznych abstrakcji do filozoficznej nadziei PDF 24 logo

Recenzja z: ANNA GRZEGORCZYK (red.), Semiotyczne olśnienia. Szkice o teorii A.J. Greimasa

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1998 (25), s. 221-225