1997-3-m

Numer 3 (23)

Rocznik 6

Warszawa 1997

Redaktor zeszytu:

Jacek Migasiński

Adresy ku czci Juliusza Domańskiego

STEFAN SWIEŻAWSKI PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 9-10

WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 11

JERZY B. KOROLEC PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 13

LECH SZCZUCKI PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 15-16

BARBARA SKARGA PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 17-19

JAN GAREWICZ PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 21-22

Rozprawy

SEWERYN BLANDZI: Źródła ejdetyki Platona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 23-40

JANINA GAJDA-KRYNICKA: Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii-harmonii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 41-65

MARIAN WESOŁY: Platon i Arystoteles w ocenie Kanta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 67-78 

ZBIGNIEW NERCZUK: Traktat O Niebycie Gorgiasza z Leontinoi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 79-94

MIROSŁAWA CZARNAWSKA: Dwa podejścia do Platona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 95-105

DARIUSZ OLESIŃSKI: Epistemologiczne uwarunkowania koncepcji Absolutu – Arystoteles a Plotyn PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 107-115

DARIUSZ KARŁOWICZ: Detronizacja filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 117-130

MIECZYSŁAW MARKOWSKI: Początki etyki na Uniwersytecie Erfurckim PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 131-136

MIKOŁAJ OLSZEWSKI: Narodziny i ewolucja pojęcia miłości Bożej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 137-154

AGNIESZKA ŚWITKIEWICZ: Próba rekonstrukcji myśli Grzegorza Palamasa w artykule B. Krivocheine’a pt. Asketiczeskoje i bogosławskoje uczenije sw. Grigorija Palamy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 155-166

Przekłady

HEINRICH GOMPERZ: Platona system filozoficzny (tłum. Agnieszka Świtkiewicz; przejrzał Seweryn Blandzi) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 167-172

THOMAS ALEXANDER SZLEZÁK: Forma dialogu a ezoteryka (tłum. Joanna Szulińska; przejrzał Seweryn Blandzi) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 173-186

KONRAD GAISER: Enigmatyczny wykład Platona O Dobru (tłum. Krzysztof Środa) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 187-218

HANS KRÄMER: Platońska teoria pryncypiów w świetle filozofii transcendentalnej (tłum. Edyta Kubikowska; przejrzał Seweryn Blandzi) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 219-230

T.W. WASILJEWA: Niepisana filozofia Platona (tłum. Anna Kunicka) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 231-246

Recenzje

JERZY KOSIEWICZ: Pojęcie filozofii od antyku do odrodzenia PDF 24 logo

Recenzja z: JULIUSZ DOMAŃSKI, Metamorfozy pojęcia filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1997 (23), s. 247-255