2019 3 mNumer 3 (111)

Rocznik 28

Warszawa 2019

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski, Krzysztof Szlachcic

Filozofia Gastona Milhauda

KRZYSZTOF SZLACHCIC: Zagubione w zgiełku historii. Filozoficzne dzieło Gastona Milhauda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 7-12

MICHAŁ GMYTRASIEWICZ: Gaston Milhaud. Szkic biograficzny PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 13-18

MICHAŁ GMYTRASIEWICZ: Wybrane publikacje Gastona Milhauda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 19-24

GASTON MILHAUD: Nauka racjonalna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 25-44

RYSZARD KLESZCZ: Gaston Milhaud – filozofia, nauka, racjonalność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 45-62

MICHAŁ GMYTRASIEWICZ: Gaston Milhaud a środowisko francuskiego konwencjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 63-82

KRZYSZTOF SZLACHCIC: Teza Duhema czy teza Duhema-Milhauda? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 83-106

ANNA JEDYNAK: Sprzeczność w oczach Milhauda PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 107-122

ELŻBIETA WALERICH: Milhaud versus Bergson – zagadnienie wolności umysłu a poznanie naukowe PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 123-138

Rozprawy

MACIEJ DOMBROWSKI: Panpsychizm a emergentyzm, albo o stopniowaniu tajemnicy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 139-158

ZIEMOWIT GOWIN: Zarys metaetyki obiektywistycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 159-176

ARTUR KOTERSKI: Zawiązanie się i sedno polemiki Ludwika Flecka z Tadeuszem Bilikiewiczem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 177-194

DOROTA LESZCZYNA: Zarys XIX-wiecznej filozofii hiszpańskiej. Nurty, problemy, inspiracje PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 195-214

Recenzje i polemiki

IRENA BEDNARZ: Analizując zło filozoficznie... PDF 24 logo

M. DRWIĘGA, R. STRZELECKI (red.), Filozofia wobec zła

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 215-220

ŁUKASZ KOWALIK: Prawicowy autor na rozstajnych drogach PDF 24 logo

K. TYSZKA-DROZDOWSKI, Żuawi nicości

Przegląd Filozoficzny nr 3/2019 (111), s. 221-236