Przeglad Filozoficzny 2 19 OKLADKANumer 2 (110)

Rocznik 28

Warszawa 2019

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Z archiwów

RAFAŁ STOBIECKI, SŁAWOMIR M. NOWINOWSKI: Korespondencja Iji Lazari-Pawłowskiej z Jerzym Giedroyciem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 7-12

IJA LAZARI-PAWŁOWSKA, JERZY GIEDROYC: Korespondencja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 13-38

Rozprawy

MAREK BŁASZCZYK: Człowiek według Jeana-Paula Sartre’a PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 39-52

BOHDAN CHWEDEŃCZUK: Nadnaturalizm etyczny PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 53-68

LILIANNA KIEJZIK: Gieorgij Fłorowski o metodzie uprawiania badań naukowych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 69-86

ŁUKASZ KOWALIK: Sumienie i prasumienie w tomizmie i stoicyzmie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 87-114

WOJCIECH KOZYRA: Jeszajahu Lejbowic: Kant, judaizm, humanizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 115-124

URSZULA LISOWSKA: Liberalizm polityczny a sprawa kobiet PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 125-142

ANDRZEJ NOWAKOWSKI: Krytyka klasycznego kompatybilizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 143-160

KATERYNA RASSUDINA: Aborcja: konflikt narodzonych i nienarodzonych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 161-174

ANNA SMYWIŃSKA-POHL: Dzieła osierocone filozofów pochodzenia żydowskiego związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 1918–1939 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 175-186

MIROSŁAW TYL: Rewizjonizm, awangarda, aktualizacja – przypadek warszawskiej szkoły historii idei PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 187-202

Recenzje

WITOLD PŁOTKA: Fenomenologia z problemami PDF 24 logo

J. MIGASIŃSKI, M. POKROPSKI (red.), Główne problemy współczesnej fenomenologii

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 203-212

BEATA POLANOWSKA-SYGULSKA: Isaiah Berlin, Erich Fromm i nowe podstawy koncepcji praw człowieka PDF 24 logo

M. KILANOWSKI, W obronie ludzkiej godności i solidarności

Przegląd Filozoficzny nr 2/2019 (110), s. 213-218