2019 1 okladkaNumer 1 (109)

Rocznik 28

Warszawa 2019

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Autodestrukcja sceptycyzmu radykalnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 7-16

MAREK DOBRZENIECKI: Argument z ukrycia. Obecny stan debaty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 17-32

ANNA GŁĄB: Człowiek i medycyna w sztuce Margaret Edson Dowcip PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 33-52

MATEUSZ KARWOWSKI: Czy myślenie jest działaniem? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 53-68

ŁUKASZ KOWALIK: Co to jest sumienie? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 69-92

ANDRZEJ KRAWIEC: Źródłowe doświadczenie sztuki w filozofii Martina Heideggera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 93-114

PIOTR ŁACIAK: Przesąd korelatywistyczny a fenomenologia Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 115-130

KAROL MICHALSKI: Oddziaływanie filozoficznego myślenia Martina Heideggera na obszarze psychiatrii i psychoterapii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 131-150

WITOLD PŁOTKA: Problematyzacja oczywistości, czyli o redukcji jako początku filozofowania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 151-166

KAROLINA ROZMARYNOWSKA: Odpowiedzialność za słowa. Moralna ocena działania językowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 167-178

Recenzje i polemiki

ZOFIA ROSIŃSKA: Epistemon i Eudoxus PDF 24 logo

Miłość i nicość, Z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 179-182

BEATA POLANOWSKA-SYGULSKA: John Gray, legalizm i filozofia polityki – odpowiedź Adamowi Chmielewskiemu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2019 (109), s. 183-188