Przeglad Filozoficzny nr 4 2018 mNumer 4 (108)

Rocznik 27

Warszawa 2018

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

JACEK HOŁÓWKA, BOGDAN DZIOBKOWSKI: Dwusetna rocznica urodzin Karola Marksa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 9-12

JACEK HOŁÓWKA: Wyważone streszczenie filozofii Marksa: prawda i poezja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 13-36

IRENA BEDNARZ: Refleksje o Karolu Marksie w polskich tekstach filozoficznych (wybór z lat 1950–2017) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 37-54

Otwarcie konferencji

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Konferencja „Karol Marks – walka i praca”. Słowo wstępne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 55-58

Wykład wprowadzający

JERZY J. WIATR: Co lektura Marksa może dać ludziom XXI stulecia? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 59-68

Kim był Karol Marks?

JACEK BARTYZEL: Marks jako antyteistyczny i antypolityczny gnostyk PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 69-84

KATARZYNA ANNA KORNACKA-SAREŁO: Idea mesjańska i (a)religijny chiliazm w filozofii Karola Marksa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 85-98

JACEK HOŁÓWKA: Luter i Marks PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 99-122

JACEK UGLIK: Od utopii do utopii? O pomysłach Karola Marksa i Maksa Stirnera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 123-140

WALDEMAR CZAJKOWSKI: Uwagi o Marksie i (jego) utopiach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 141-170

MARTA BARANOWSKA: Pierwsza walka Karola Marksa, czyli Uwagi dotyczące nowej pruskiej instrukcji o cenzurze PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 171-184

ANDRZEJ CIĄŻELA: Czy „Karol Marks był filozofem niemieckim”? Miejsce marksizmu we współczesnych debatach – przypadek Leszka Kołakowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 185-202

Jak Marks był rozumiany?

HALINA WALENTOWICZ: Społeczne prognozy Marksa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 203-216

ANDRZEJ STĘPNIK: Karol Marks jako prognosta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 217-234

MAREK ŁAGOSZ: Marks i idea końca religijności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 235-256

JĘDRZEJ STANISŁAWEK: Od Marksa do marksleninizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 257-268

WITOLD P. GLINKOWSKI: Marksowska diagnoza pracy wyalienowanej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 269-282

BARTOSZ RAKOCZY: Walka klas a prawo w filozofii Karola Marksa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 283-294

ADAM KLEWENHAGEN: „Nie ma marksistowskiej teorii znaczenia”. Podział pracy językowej i ideologia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 295-310

ŁUKASZ MOLL: Filozoficzne i polityczne źródła marksizmu dobra wspólnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 311-330

Na kogo Marks oddziałał?

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Czy Odyseusz dopłynie do Itaki? Od Hegla, przez Marksa, do Frankfurtu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 331-342

MAREK NOWAK: Encyklika Rerum novarum – odpowiedź na Marksa i nie tylko PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 343-358

MAREK JEDLIŃSKI: O Marksie Pitirima Sorokina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 359-372

LILIANNA KIEJZIK, BOGUMIŁA HUSAK: M. Bierdiajewa i S. Bułgakowa marksizm krytyczny – nowe fakty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 373-388

TADEUSZ SZNAJDERSKI: Maxa Horkheimera droga od krytyki społecznej do tęsknoty eschatologicznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 389-404

AGNIESZKA TUROŃ-KOWALSKA: „Byt absolutny człowieka” Karola Marksa w myśli Leszka Kołakowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2018 (108), s. 405-418