numer 106 PF mNumer 2 (106)

Rocznik 27

Warszawa 2018

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Profesor Jerzy Pelc – obywatel rzeczypospolitej uczonych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 7-10

Z rękopisów

JERZY PELC: Rozmyślania o wierzeniu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 11-40

Wspomnienia

JACEK JADACKI: Twórca współczesnej semiotyki polskiej. Rzecz o Profesorze Jerzym Pelcu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 41-92

JOANNA JUREWICZ: Profesor Jerzy Pelc. Wspomnienie osobiste PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 93-96

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: Anegdota PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 97-98

TERESA HOŁÓWKA, JANUSZ SIEK, JACEK HOŁÓWKA: Jerzy Pelc – wizerunek składany PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 99-116

Rozprawy

JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA: Funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 117-132

TADEUSZ CIECIERSKI: Okazjonalność wyrażeń, użycie, znaczenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 133-150

ZBYSŁAW MUSZYŃSKI: O związku między pojęciem użycia wyrażeń a koncepcją semiotyki. Próba interpretacji wybranych tekstów Jerzego Pelca PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 151-164

TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI: Uwagi o kłamstwie i kłamaniu na kanwie pracy Jerzego Pelca O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 165-184

MARCIN BĘDKOWSKI: Kilka uwag w sprawie metaforyczności zdań niereistycznych. Na marginesie rozważań Jerzego Pelca i Mariana Przełęckiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 185-204

ALEKSANDRA HORECKA: Prace prof. Jerzego Pelca z dziedziny filozofii literatury, teorii literatury i poetyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 205-234

ŁUKASZ KOWALIK: Charisteria i historia. Polemika Jerzego Pelca z estetyką Władysława Tatarkiewicza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2018 (106), s. 235-258