Przeglad Filozoficzny numer 103 mNumer 3 (103)

Rocznik 26

Warszawa 2017

Redaktor zeszytu:

Teresa Obolevitch

Filozofia Siemiona Franka

TERESA OBOLEVITCH: Wprowadzenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 5-8

GENNADII ALIAIEV: Obraz filozofii w twórczości Siemiona Franka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 9-20

ALEKSANDR ERMICHYOV: Siemion Frank a Towarzystwo Religijno-Filozoficzne w Petersburgu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 21-34

ALEKSANDR TSYGANKOV: Siemion Frank o źródłach rosyjskiej rewolucji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 35-48

TERESA OBOLEVITCH: Udział Siemiona Franka w II Polskim Zjeździe Filozoficznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 49-64

PAWEŁ ROJEK: Cogito i dowód ontologiczny. Performatywny argument za istnieniem Boga Siemiona Franka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 65-88

TATIANA REZVYKH: Frankowskie wypisy z tekstów Baadera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 89-100

BARBARA CZARDYBON: Siemiona L. Franka rozumienie psychologii filozoficznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 101-116

Rozprawy

ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI: O relacjach w kręgu funktorów wiedzy i stwierdzania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 117-136

KAMIL CEKIERA: Spory wokół epistemicznego statusu intuicji filozoficznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 137-148

MAREK BŁASZCZYK: Pascal jako prekursor filozofii egzystencjalnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 149-162

ARTUR JOCHLIK: Refleksja wobec pojęcia w systemie Hegla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 163-180

PIOTR ŁACIAK: Husserl a podstawowe pytanie metafizyki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 181-196

KATARZYNA CIARCIŃSKA: Ontologizm miłości w filozofii Maxa Schelera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 197-206

SONIA HORONZIAK: Idea „powrotu do kultury” Arnolda Gehlena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 207-216

ANDRZEJ KOBYLIŃSKI: Czy istnieje etyka nihilistyczna? Interpretacja fenomenu nihilizmu we współczesnej filozofii włoskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 217-228

STANISŁAW RUCZAJ: Sumienie jako droga do Boga – krytyczna analiza stanowiska J.H. Newmana PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 229-244

Recenzje

ŁUKASZ KOWALIK: Historia braci polskich PDF 24 logo

Socynianizm, Z. Ogonowski, Warszawa 2015

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 245-266

PAWEŁ OKOŁOWSKI: Teorie przeświadczeń pozaracjonalnych a teoria Musiała-Wolniewicza PDF 24 logo

Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii, I. Butmanowicz-Dębicka, Kraków 2015

Przegląd Filozoficzny nr 3/2017 (103), s. 267-278