2017-2 mNumer 2 (102)

Rocznik 26

Warszawa 2017

Redaktor zeszytu:

Zofia Rosińska

Filozofia, szaleństwo, paradoks

LOUIS SASS: Głębokie niepokoje. Uwagi o Wittgensteinie jako antyfilozofie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 7-70

ZOFIA ROSIŃSKA: Doświadczenie schizofrenii – doświadczenie ludzkie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 71-90

JACEK WCIÓRKA: „Choroba psychiczna”– ontologiczny fundament czy fatamorgana psychiatrii? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 91-104

BORYS NOWAK: Wątpienie Kartezjusza a szaleństwo PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 105-120

MARCIN RYCHTER: Don Kichote i szaleństwo PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 121-134

MONIKA STASIUK: Filozofia szaleństwa – szaleństwo filozofii. Lwa Szestowa „prawdziwa filozofia” a schizofrenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 135-154

PIOTR SZAŁEK: Czas i śmierć w psychopatologii fenomenologicznej Eugeniusza Minkowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 155-174

JACEK MIGASIŃSKI: Levinas: filozofia opętania? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 175-194

PRZEMYSŁAW BURSZTYKA: Pomiędzy doświadczeniem zależności a psychozą. Problem podmiotu w fenomenologii J.-L. Mariona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 195-212

JACEK HOŁÓWKA: Adoksografia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 213-236

Rozprawy na czasie

MARCIN TREPCZYŃSKI, TAKAO ISHIKAWA: Czy kobieta to niewydarzony mężczyzna? Metafizyka płci z perspektywy Tomasza z Akwinu i dzisiejszej biologii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 237-254

RAFAŁ KUR: Śladami przodków Romana Ingardena. Transkulturowa odyseja po ziemiach Europy Środkowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 255-268

JACEK SIERADZAN: Wszyscy jesteśmy uchodźcami, wszyscy jesteśmy buddami PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2017 (102), s. 269-280