1996-1-mNumer 1 (17)

Rocznik 5

Warszawa 1996

Redaktor zeszytu:

Stanisław Czerniak

MAŁGORZATA KOWALSKA: Gilles Deleuze (1925–1995) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 7-11

JACEK MIGASIŃSKI: Emmanuel Lévinas (1906–1995) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 13-16

Rozprawy

ZYGMUNT BAUMAN: Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 17-32

GIANNI VATTIMO: Nihilizm i postmodernizm w filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 33-45

JÜRGEN HABERMAS: Moderna – nie dokończony projekt (1980) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 46-61

MACIEJ POTĘPA: Kryzys pojęcia podmiotu w filozofii postmodernistycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 63-86

RICHARD RORTY: Filozofia i przyszłość PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 87-94

MAŁGORZATA CZARNOCKA: Destrukcja i konstrukcja pojęcia prawdy w poglądach Richarda Rorty’ego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 95-109

Przekłady

DONALD DAVIDSON: Szaleństwo prób definiowania prawdy (tłum. Paweł Łuków; przejrzał Robert Piłat) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 111-127

THOMAS NAGEL: Jak to jest być nietoperzem? (tłum. Adam Romaniuk) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 129-141

Propedeutyka filozofii

MAREK J. SIEMEK: Johann Gottlieb Fichte: Podstawy całkowitej Teorii Wiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 143-157

Recenzje

ANDRZEJ GNIAZDOWSKI: ELŻBIETA PACZKOWSKA-ŁAGOWSKA (wyd.), Reports on Philosophy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 159-163

JAN WOLEŃSKI: ALFRED TARSKI, Wprowadzenie do logiki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 163-165

BARBARA MARKIEWICZ: TERRY PINKARD, Hegel’s Phenomenology. The Sociality of Reason PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 165-168

JÓZEF A. DOBROWOLSKI: CZESŁAW GŁĄBIK, Český novotomismus třicátých let PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1996 (17), s. 168-171

RENATA i IRENEUSZ ZIEMIŃSCY: TADEUSZ SZUBKA, Metafizyka analityczna P.F. Strawsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr  1/1996 (17), s. 171-175