Przeglad Filozoficzny numer 1 rok 2017 aNumer 1 (101)

Rocznik 26

Warszawa 2017

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Rozprawy

ŁUKASZ KOWALIK: Stoicka ontologia Leibniza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 7-32

JAN CZERNIAWSKI: Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 33-52

ANDRZEJ NOWAKOWSKI: Przyczynowa wizja świata PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 53-68

ARTUR KOSECKI: O poglądach Carnapa, Ajdukiewicza i Quine’a na ontologię PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 69-86

PIOTR DEHNEL: Pojęcie prawdy w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 87-110

JACEK ZIOBROWSKI: Uzasadnienie przekonań PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 111-124

JANINA BUCZKOWSKA: Normatywność znaczenia a kryterium poprawności użycia wyrażeń PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 125-140

TOMASZ A. PUCZYŁOWSKI: Dodatkowy warunek racjonalności manewru z zasadnej stwierdzalności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 141-156

JOANNA GĘGOTEK: Wyjaśnianie w geologii historycznej i paleontologii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 157-172

JANUSZ KACZMAREK: Czy ontologia może być podstawą dla kognitywistyki? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 173-184

ADAM ANDRZEJEWSKI: Teatralizacja życia a estetyka codzienności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 185-202

MAGDALENA ŻOŁUD: Sztuka masowa z perspektywy narracyjnej koncepcji tożsamości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 203-214

ANNA ALICHNIEWICZ: Doświadczenie monstrualnej cielesności. Próba analizy fenomenologicznej w świetle Medytacji kartezjańskich Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 215-222

DOROTA BRYLLA: Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 223-236

WOJCIECH CZABANOWSKI: Filozofia polityczna starożytnego Egiptu w Naukach dla króla Merikare PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 1/2017 (101), s. 237-258