1995-1-mNumer 1 (13)

Rocznik 4

Warszawa 1995

Rozprawy

RICHARD WARNER: Czy istnieje wiedza a priori? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 5-12

PIOTR ŁAJECZKO: O tak zwanych danych zmysłowych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 13-27

ALDONA POBOJEWSKA: Biologiczne „a priori” człowieka według ewolucyjnej teorii poznania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 29-44

JANUSZ OSTROWSKI: Heglowska teoria społeczna jako metafizyka polityki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 45-59

STANISŁAW BUDA: Indywidualność PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 61-72

100-lecie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

MARIAN PRZEŁĘCKI: Antyirracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 73-82

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Uwagi o Szkole Lwowsko-Warszawskiej oraz przemianach i różnicach w jej obrębie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 83-89

Przekłady

WILLARD VAN ORMAN QUINE: Różności (fragment) (tłum. Cezary Cieśliński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 91-110

Propedeutyka filozofii

HENRYK ELZENBERG: Monadologia Leibniza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 111-130

Rozmowy o książkach: SEWERYN BLANDZI, Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w «Parmenidesie»

Platoński Parmenides i afirmacja Całości w Uczestnictwie. Z SEWERYNEM BLANDZI rozmawia ROBERT PIŁAT PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/1995 (13), s. 131-151