Przeglad Filozoficzny 2016 numer 3 mNumer 3 (99)

Rocznik 25

Warszawa 2016

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski, Krzysztof Szlachcic

Konwencjonalizm

KRZYSZTOF SZLACHCIC: Wprowadzenie

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 9–13

ANASTASIOS BRENNER: Duhem: konwencja, klasyfikacja i kryteria wyboru PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 15–28

ANNA JEDYNAK: Konwencjonalizm: trzy wizje PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 29–46

JEAN–FRANÇOIS STOFFEL: Powrót do kontrowersyjnego dzieła Pierre’a Duhema: Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 47–64

TOMASZ RZEPIŃSKI: Współczesne aspekty tezy Duhema-Quine’a. Analiza procesu rewizji wiedzy w kardiologii inwazyjnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 65–86

WOJCIECH SADY: Zasady konwencjonalizmu Poincarégo a relatywistyczna rewolucja w fizyce PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 87–102

MATEUSZ KOTOWSKI: Konwencjonalizm a realizm: Poincaré i Duhem wobec statusu poznawczego nauk przyrodniczych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 103–118

ARTUR KOTERSKI: Neurath, decyzjonizm i pierwsze recenzje empiryzmu logicznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 119–142

MICHAŁ GMYTRASIEWICZ: Gaston Milhaud – niedoceniany współtwórca francuskiego konwencjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 143–158

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Jak być dobrym konwencjonalistą? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 159–180

KRZYSZTOF SZLACHCIC: O przesądach na temat francuskiego konwencjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 181–100

Rozprawy

ANDRZEJ WALICKI: Słowo o przyjacielu: Zbigniew Ogonowski PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 201–207

JÓZEF BREMER: Michał Dziewicki – edytor, logik, lektor, tłumacz, powieściopisarz PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 209–226

MARTA DMUCHOWSKA: Współczesne interpretacje wedantyjskiej „niewiedzy” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 227–244

EWA DRZAZGOWSKA: Kłopoty z semantyczną eksplikacją „ja”, czyli o tym, jak semantyka staje się metafizyką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 245–258

MATEUSZ KARWOWSKI: Eksternalizm Putnama i Burge’a w świetle filozofii późnego Wittgensteina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 259–274

JOANNA TRZÓPEK: Dwie próby naturalizacji świadomości fenomenalnej: neuro- i heterofenomenologia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 275–294

MARIUSZ GRYGIANIEC: O banalności animalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 295–310

Polemiki

JACEK JADACKI: O antynomii zdarzeń przyszłych (M. Tkaczyk, Futura contingentia, Lublin 2015) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 311–330

PIOTR KOZAK: Jakiej fenomenologii potrzebuje filozofia umysłu? (S. Gallagher, D. Zahavi, Fenomenologiczny umysł, Warszawa 2015) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 331–346

Recenzje

KRZYSZTOF SZLACHCIC: O źródłach nowoczesnej teorii wiedzy

Les textes fondateurs de l’épistémologie française, éd. A. Brenner, Paris 2015

Przegląd Filozoficzny nr 3/2016 (99), s. 347–351