Martin Buber numer 4 2015 Przeglad Filozoficzny nNumer 4 (96)

Rocznik 24

Warszawa 2015

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

SZEWACH WEISS: Wspomnienia ze spotkania z Martinem Buberem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 11-12

IRENA BEDNARZ: Martin Buber w ocenie polskich filozofów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 13-44

MARTIN BUBER: Eliasz PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 45-80

Wiara i tradycja

STANISŁAW KRAJEWSKI: Czy Martin Buber był filozofem żydowskim? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 81-100

MAREK NOWAK: Dwa typy wiary? Św. Tomasz i inni PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 101-116

IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK: Dwa typy milczenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 117-130

JAROMIR BREJDAK: Buberowski projekt religii jako obecności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 131-148

BOŻENA LISTKOWSKA: Walka o realistyczną wizję Boga, człowieka i świata w myśli Martina Bubera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 149-170

KATARZYNA KORNACKA-SAREŁO: Ontologia kabały żydowskiej oraz jej etyczne implikacje w myśli dialogicznej Martina Bubera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 171-186

DOROTA HALINA KUTYŁA: Chasydzka baśń Bubera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 187-202

Dialog i mistyka

AGATA KŁOCIŃSKA: Relacja Ja-Ty według Martina Bubera a doświadczenie mistyczne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 203-220

MARTA SZABAT: Problematyczność relacji Ja-Ty w pismach Martina Bubera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 221-232

WITOLD P. GLINKOWSKI: Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 233-242

MAŁGORZATA JANTOS: Filozofia dialogu przeciw paternalizmowi w medycynie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 243-252

ARTUR JEWUŁA: Emmanuela Lévinasa z Martinem Buberem spór o wzajemność relacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 253-266

MAGDALENA SZKWAREK: Jorge Luis Borges i Martin Buber – dialog pisarza z filozofem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 267-276

Pomysły i powinności

TADEUSZ GADACZ: Problem relacji społecznych w filozofii Martina Bubera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 277-288

ANNA JEDYNAK: Buber: odpowiedzialność i sens PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 289-304

RENATA WIECZOREK: Filozofia Martina Bubera z perspektywy epistemologicznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 305-320

ŁUKASZ KOWALIK: Martin Buber i teologia niezależna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 321-344

MAŁGORZATA PRZANOWSKA: Buberowska filozofia wychowania jako wezwanie do radykalności dialogicznego spotkania PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 345-364

OLGA BIALER: Filozofia polityczna Martina Bubera – realna „trzecia droga” czy anarchistyczna utopia? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 365-382

Kontrowersje i niedopowiedzenia

JERZY PROKOPIUK: Martin Buber i C.G. Jung w sporze PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 383-392

WOJCIECH HANUSZKIEWICZ: Zasada dialogiczna w ujęciu Martina Bubera i Wilhelma von Humboldta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 393-406

FILIP GOŁASZEWSKI: Intersubiektywność w ujęciu Martina Bubera i Edmunda Husserla. Porównanie teorii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 407-420

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Buber, Bachtin i rosyjskie okolice PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 421-440

SŁAWOMIR MAZUREK: Buber i rosyjski renesans. Paralelizmy i granice PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 441-452

JACEK HOŁÓWKA: Przebłyski relacji wewnętrznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 453-476

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Religia u Wittgensteina i Bubera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2015 (96), s. 477-490