2015-2mNumer 2 (94)

Rocznik 24

Warszawa 2015

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Status zwierząt

WŁODZIMIERZ TYBURSKI: Człowiek i świat zwierząt w horyzoncie myślowym doby nowożytnej (wybrane stanowiska) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 11-24

JAN WOLEŃSKI: Szowinizm gatunkowy, humanitaryzm i animalocentryzm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 25-34

JACEK ŁOJEK, ANNA ŁOJEK: Człowiek i koń – próba równoważenia interesów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 35-50

TADEUSZ KALETA: Antrozoologia, albo przewartościowanie relacji ze zwierzętami PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 51-64

JACEK HOŁÓWKA: Czy istnieją zwierzęta ze statusem osoby? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 65-88

Religia

KATARZYNA KLECZKOWSKA: Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności – pomiędzy postulatem a praktyką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 89-104

MIROSŁAW PAWLISZYN: O możliwości zbawienia zwierzęcia innego niż człowiek PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 105-116

MACIEJ CHLEWICKI: Chrześcijaństwo a współczesne pojmowanie relacji człowiek – zwierzę PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 117-130

ŁUKASZ KOWALIK: Humanistyczny sens antropomorfizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 131-158

Etyka

WŁODZIMIERZ GALEWICZ: Konsekwencjalizm, dobro zwierząt i pierwszeństwo ludzi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 159-178

JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Czy jesteśmy coś winni zwierzętom? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 179-190

RENATA ZIEMIŃSKA: Moralne argumenty za wegetarianizmem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 191-204

KATARZYNA DE LAZARI-RADEK: Czy wolno zabijać szczęśliwe zwierzęta? Między teorią a praktyką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 205-218

MICHAŁ PIEKARSKI: Czy pytanie o myślenie zwierząt jest pytaniem z zakresu etyki? Dyskusja na tle poglądów Kartezjusza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 219-236

Prawo i nauka

WOJCIECH HERMELIŃSKI: Ludzie gorsi od zwierząt? Karanie okrucieństwa wobec zwierząt PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 237-246

TOMASZ PIETRZYKOWSKI: Problem podmiotowości prawnej zwierząt z perspektywy filozofii prawa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 247-260

MICHAŁ PEŁKA: Teoria ważenia dóbr w ujęciu Roberta Alexy’ego w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 261-276

JÓZEF DULAK: Metody alternatywne do badań na zwierzętach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 277-286

ANDRZEJ ELŻANOWSKI: Moralność naukowców eksperymentujących na zwierzętach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 287-300

ZBIGNIEW PIETRZAK: Uczeni i zwierzęta. O interakcjach i wynikających z nich barierach w procedurach badawczych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 301-316

ANNA POTEMPSKA: Zasada zastąpienia w badaniach eksperymentalnych modelujących procesy biochemiczne u ludzi (głos w dyskusji) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 317-318

Literatura i sztuki wizualne

GABRIELA KURYLEWICZ: Pies filozoficzny — na marginesie metafizyki Platona i Tomasza z Akwinu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 319-326

MAŁGORZATA A. PENIŃSKA: Między parabolą a żywym stworzeniem. Nauczyciele sieroty J.I. Kraszewskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 327-338

DARIUSZ PIECHOTA: Wizerunki zwierząt w horrorze przełomu XIX i XX wieku PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 339-350

AGNIESZKA BANDURA: Zwierzęta w sztuce współczesnej: sacrum – decorum – profanum PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 351-370

Świadomość i poznanie

ARKADIUSZ GUT, ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI: Czy reprezentacje mentalne zwierząt są nieprzezroczyste? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 371-382

WOJCIECH PISULA: Poziomy świadomości PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 383-398

GRZEGORZ FRANCUZ: Czy świadomość zwierząt jest antropomorficzną iluzją? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 399-416

ADRIANA SCHETZ: Nie(neo)behawiorystyczne teorie uczenia się ludzi i innych zwierząt PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 417-430

DARIUSZ GZYRA: Zdolność do odczuwania w teorii praw zwierząt Toma Regana PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 431-446

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Czy zwierzęta mają doznania? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 2/2015 (94), s. 447-460