4 2014nNumer 4 (92)

Rocznik 23

Warszawa 2014

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Wprowadzenie

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 9-10

IRENA BEDNARZ: Polscy filozofowie wobec Poppera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 11-44

Nauka, falsyfikacjonizm, indukcja

JAN WOLEŃSKI: Status stwierdzeń metanaukowych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 45-54

ROBERT POCZOBUT: Granice redukcji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 55-70

MAREK WOSZCZEK: Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa a teoria kwantowa. Krytyczna retrospekcja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 71-86

ANNA WÓJTOWICZ: Falsyfikacjonizm a test hipotezy zerowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 87-104

KRYSTYNA MISIUNA: Popper jako antyindukcjonista PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 105-124

MACIEJ SOIN: O sporze Poppera z Wittgensteinem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 125-138

Racjonalizm i schemat pojęciowy

RYSZARD KLESZCZ: Karl Popper: kłopoty z racjonalizmem, kłopoty z filozofią PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 139-162

KRZYSZTOF SZLACHCIC: Dwa problemy Popperowskiego krytycznego racjonalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 163-182

ADAM GROBLER: Hermeneutyka Poppera a problem niejednomyślności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 183-192

ANNA JEDYNAK: O Popperowskiej krytyce mitu schematu pojęciowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 193-208

JANUSZ MACIASZEK: Poppera i Davidsona krytyka mitu schematu pojęciowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 209-230

Epistemologia i ewolucja

JOANNA GĘGOTEK: Popper a ewolucjonizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 231-246

ANDRZEJ STĘPNIK: Wiedza zwierząt w filozofii Poppera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 247-262

SŁAWOMIR LECIEJEWSKI: Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 263-274

ADRIAN KUŹNIAR: Rola efektu Baldwina w filozofii biologii Karla R. Poppera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 275-288

Historia i społeczeństwo

SŁAWOMIR MAZUREK: Poppera przygody z filozofią historii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 289-300

MACIEJ CHLEWICKI: Społeczeństwo otwarte i jego przyjaciele. O Popperowskiej interpretacji Marksa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 301-314

HALINA WALENTOWICZ: Wrogowie społeczeństwa otwartego? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 315-330

Estetyka

AGNIESZKA BANDURA: Dlaczego pędzel nie jest inteligentniejszy od malarza? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 331-246

ADAM ANDRZEJEWSKI, MARTA ZARĘBA: Ontologia dzieła sztuki a Karla Poppera koncepcja trzeciego świata PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 347-366

JOANNA KLARA TESKE: Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 367-382

Trzy światy

JANUSZ KACZMAREK: Ontologiczny opis Popperowskiego świata 3 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 383-394

JACEK HOŁÓWKA: Tożsamość podmiotu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 395-418

KRZYSZTOF GAJEWSKI: Między światami. Karl Popper o problemie psychofizycznym PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 419-434

MARIUSZ GRYGIANIEC: Dwa argumenty przeciw materializmowi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny nr 4/2014 (92), s. 435-442