Okladka PF 2013-3-pNumer 3 (87)

Rocznik 22

Warszawa 2013

Redaktor zeszytu:

Janusz Dobieszewski

Rozprawy

EWA ŁĘTOWSKA, JAN WOLEŃSKI: Czy prawo zatruwa wolność? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 9-26

PAWEŁ RZEWUSKI: Umowa społeczna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 27-42

TOMASZ WARCZOK: Konstruktywny spór filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a Bourdieu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 43-58

MARTA DMUCHOWSKA: Wedantyjska egzegeza PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 59-76

ANNA GŁĄB: Laboratorium sądu moralnego w Lordzie Jimie Josepha Conrada PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 77-102

PIOTR ŁUKOWSKI, PATRYCJA MACIASZEK: Kognitywna interpretacja operacji zdefiniowanych w trzech konstrukcjach Davida Makinsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 103-118

Aleksander Hercen

AGATA KŁOCIŃSKA: Wprowadzenie. Między nihilizmem a dogmatyzmem 

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 119-122

ANDRZEJ WALICKI: Dwa oblicza Hercena: filozofia wolności i „rosyjska idea” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 123-136

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Aleksander Hercen i horyzonty filozofii rosyjskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 137-148

LUDMIŁA ŁUCEWICZ: Wasilij Zieńkowski o Aleksandrze Hercenie i jego filozofii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 149-164

MICHAŁ CYPRIAN KACPRZAK: Aleksander Hercen oczami Isaiaha Berlina, czyli liberalna interpretacja filozofii rosyjskiego myśliciela PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 165-176

JACEK UGLIK: Aktualność Hercena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 177-184

MONIKA GRĄCKA: Echa filozofii społecznej Aleksandra Hercena w twórczości pisarza-narodnika Nikołaja Złatowratskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 185-198

MARIA MAGDALENA PRZECISZEWSKA: Inspiracje Hercenowskie w programie agrarnym rosyjskiej Partii Konstytucyjno-Demokratycznej (1905–1914) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 199-204

TOMASZ HERBICH: Rosyjska inteligencja postępowa w pismach Stanisława Brzozowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 205-220

ADAM RADOSŁAW SUŁAWKA: Idea współpracy polsko-rosyjskiej w myśli politycznej rosyjskiej emigracji w Polsce (lata 1918–1939) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 221-238

BARTOSZ DZIAŁOSZYŃSKI: Filozofia pojedynku – Hercen, Puszkin, Lermontow PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 239-254

Recenzje

ADAM CHMIELEWSKI: Poszukiwanie alternatywy 

L. RASIŃSKI, Dyskurs i władza; L. RASIŃSKI, Śladami Marksa i Wittgensteina

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 255-266

KRYSTYNA ŚWIĘCICKA: Powrót do neokantyzmu? 

W. HANUSZKIEWICZ, Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 267-274

JACEK UGLIK: O filozofowaniu w Rosji 

W. GOERDT, Historia filozofii rosyjskiej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 275-278

ROBERT MARSZAŁEK: Sprzed pamięci 

W. JUSZCZAK, Pani na żurawiach, t. 1–3

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 279-282

Odpowiedź na polemikę

ANDRZEJ DĄBROWSKI: O pięknych, ale nie zawsze osiągalnych postulatach i ideałach. Annie Brożek, Jackowi Jadackiemu i Korduli Świętorzeckiej w odpowiedzi 

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2013 (87), s. 283-286