Przegląd Filozoficzny Nowa Seria numer 1/2012 (81)Numer 1 (81)

Rocznik 21

Warszawa 2012

Redaktor zeszytu:

Bogdan Dziobkowski

Tego nie można przeoczyć

JAN WOLEŃSKI: Nowy wspaniały (filozoficzny) świat poprawiony, czyli refleksje o Encyklopedii filozofii polskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 9-48

FELIKS KRAUSE: List do redakcji 

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 49-50

FELIKS KRAUSE: Klejnot polskiej myśli filozoficznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 51-55

Dyskusje i polemiki

ADAM NOWACZYK: Zaczęło się od Fregego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 57-70

ANNA WÓJTOWICZ: Czy semantykę sytuacyjną da się zastąpić semantyką przedmiotową? Uwagi na temat artykułu Adama Nowaczyka Zaczęło się od Fregego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 71-81

ADAM NOWACZYK: Odpowiedź na uwagi Anny Wójtowicz PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 83-88

MARCIN SELINGER: Formalna ocena argumentacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 89-109

ANNA JEDYNAK: W sprawie siły argumentacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 111-125

ANNA BROŻEK, JACEK JADACKI, KORDULA ŚWIĘTORZECKA: Metody urabiania definicji. Na marginesie artykułu O filozofii analitycznej Andrzeja Dąbrowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 127-137

MONIKA MARCZUK: Nasza protegowana, panna de Beauvoir PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 139-146

Rozprawy

MIESZKO TAŁASIEWICZ: Podmiot i predykat: filozoficzne podstawy gramatyki kategorialnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 147-165

WOJCIECH ROSTWOROWSKI: W obronie zasady domknięcia: polemika z argumentacją Freda Dretskego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 167-183

MARTA ZARĘBA: O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 185-202

PAULINA KAMIŃSKA: Superweniencja u Donalda Davidsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 203-219

KAROLINA BARTKOWIAK: Davidson i Rorty o metaforze PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 221-236

EMILIA KACZMAREK: Feminizm – czy to słowo jeszcze coś znaczy? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 237-258

JUSTYNA WODZIK: Etyka troski Carol Gilligan a zarzut esencjalizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 259-272

Recenzje

BARTOSZ DZIAŁOSZYŃSKI: Klasyczne dzieło Rudolfa Carnapa PDF 24 logo

R. CARNAP, Logiczna struktura świata

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 273-276

ADAM CHMIELEWSKI: Podmiot poznania w strukturach świata PDF 24 logo

D. LESZCZYŃSKI, Struktura poznawcza i obraz świata

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 277-283

MAŁGORZATA KORONKIEWICZ: Percepcja historyczna filozofii Kanta PDF 24 logo

D. BĘBEN, A.J. NORAS (red.), Filozofia Kanta i jej recepcja

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 285-289

ANDRZEJ WALICKI: List do redakcji

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2012 (81), s. 291