1993-4-mNumer 4 (8)

Rocznik 2

Warszawa 1993

Rozprawy

MAŁGORZATA CZARNOCKA: Rozwój koncepcji wiedzy Hilarego Putnama PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 5-17

MIROSŁAW NIEWIADOMSKI: Stopnie potwierdzenia w ujęciu Poppera a stopnie potwierdzenia w ujęciu Carnapa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 19-36

WIESŁAW WÓJCIK: Mechanizm ewolucji fizyki według Poincarégo PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 37-52

PAWEŁ DYBEL: Kultura i „coś jeszcze” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 53-68

ROBERT MARSZAŁEK: Heidegger i idealizm niemiecki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 69-92

CEZARY WODZIŃSKI: Hermes i Eros. Impresja hermeneutyczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 93-107

Przekłady

MAGDALENA ŚRODA: Mowy Cycerona przeciw Katylinie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 109-111

CYCERO: Pierwsza i czwarta mowa przeciw Katylinie (tłum. Tomasz Piotrowicz) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 113-131

Rozmowy o książkach: ALEKSANDER OCHOCKI, Kryzys i filozofia PDF 24 logo

Uczestnicy: JACEK MIGASIŃSKI, ANDRZEJ KOŁAKOWSKI, CEZARY WODZIŃSKI, AGATA BIELIK, KRZYSZTOF ŚRODA

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 132-149

Propedeutyka filozofii

EDYTA KUBIKOWSKA: Próby Michała Montaigne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 151-162

Stulecie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/1993 (8), s. 163-164