2008-2-mNumer 2 (66)

Rocznik 17

Warszawa 2008

Redaktor zeszytu:

Tomasz Bigaj

Rozprawy

Światy możliwe w logice, nauce i filozofii

TOMASZ BIGAJ: Słowo wstępne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 5-16

JACEK PAŚNICZEK: Światy możliwe i inne PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 17-28

ANNA WÓJTOWICZ: Związki między przedmiotami, sytuacjami a światami możliwymi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 29-45

MAREK LECHNIAK: O relacji alternatywności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 47-58

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Dlaczego nie ma matematycznych możliwych światów? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 59-77

WOJCIECH KRZYSZTOFIAK: Modalna arytmetyka indeksowanych liczb naturalnych: możliwe światy liczb PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 79-107

KATARZYNA KUŚ, MAREK KUŚ: Interpretacja mechaniki kwantowej Everetta w świetle realizmu modalnego Lewisa i semantyki Kripkego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 109-125 

TOMASZ BIGAJ: O pewnych wzmocnieniach twierdzenia Bella PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 127-146

TOMASZ PLACEK: O indywiduach w światach możliwych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 147-168

PIOTR LIPSKI, TOMASZ PLACEK, JACEK WAWER: Realne możliwości a modalna demokracja PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 169-191

HANNA FILIPCZYK: Uwagi krytyczne o realizmie modalnym Davida Lewisa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 193-210

MIESZKO TAŁASIEWICZ: Dlaczego nie lubię światów możliwych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 211-216

Polemiki

ROBERT PIŁAT, O istocie pojęć

SZYMON WRÓBEL: Metafizyk w krainie cyborgów. O książce Roberta Piłata O istocie pojęć PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 217-228

ROBERT PIŁAT: Obrona metafizyki poznania. Odpowiedź na polemikę Szymona Wróbla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 229-236

Recenzje

Książki filozoficzne Wydawnictwa WAM z Krakowa

JACEK MIKULSKI: Dwieście lat teorii religii PDF 24 logo

VOLKER DREHSEN, WILHELM GRÄB, BIRGIT WEYEL (oprac.), Filozofia religii. Od Schleiermachera do Eco (tłum. Leszek Łysień)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 237-240

AGATA ŁUKOMSKA: O duchu etyki PDF 24 logo

ARNO ANZENBACHER, Wprowadzenie do etyki (tłum. Juliusz Zychowicz)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 241-245

WOJCIECH KACPERSKI: Filozofia śmierci PDF 24 logo

GEORG SCHERER, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno (tłum. Wiesław Szymona OP)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 246-250

JAKUB MAIŃSKI: Przez słownik do filozofii PDF 24 logo

RAFAEL FERBER, Podstawowe pojęcia filozoficzne

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 251-254

MAGDA BRYKCZYŃSKA: Pojęcie, od którego nie potrafimy się uwolnić PDF 24 logo

NICHOLAS WHITE, Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera (tłum. Marek Chojnacki)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 255-259

MAGDALENA KOBRYŃ: Teologia współkreacji PDF 24 logo

JOSEPH A. BRACKEN SJ, Chrześcijaństwo i proces myślenia, duchowość w zmieniającym się świecie (tłum. Małgorzata Frankiewicz)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2008 (66), s. 260-363