2005-2-mNumer 2 (54)

Rocznik 14

Warszawa 2005

Redaktor zeszytu:

Seweryn Blandzi

Z hermeneutyki problemów filozofii

Rozprawy

ARTUR PACEWICZ: Relatywizacja dobra w filozofii sofistów? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 7-22

ROBERT MOŁDYSZ: Sokrates ateistą? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 23-38

AGNIESZKA BLANDZI, SEWERYN BLANDZI: Dobro światła – światło Dobra. Znaczenie światła w gnozeologii antycznej i w myśli wschodniego chrześcijaństwa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 39-52

AGNIESZKA WOSZCZYK: Problem związków neoplatonizmu z Platońskimi agrapha dogmata PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 53-66

JOANNA JARZĘBIAK: Jak możliwa jest wolność? Odpowiedź Chryzypa z Soloi PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 67-83

TOMASZ PAWLIKOWSKI: Elementy stoickie i epikurejskie w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 85-102

JOLANTA ŻELAZNA: Pojęcie substancji w Etyce Spinozy i problem jego interpretacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 103-114

JÓZEF PIÓRCZYŃSKI: Metamorfozy Selbst. Mistyka, Luter, egzystencjalizm PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 115-133

ARTUR BANASZKIEWICZ: Istnienie jako complementum possibilitatis PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 135-147

DARIUSZ ŁUKASIEWICZ: O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 149-162

JAROSŁAW ROLEWSKI: Husserlowski Lebenswelt jako struktura aprioryczna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 163-174

MACIEJ SOIN: Wittgenstein o negacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 175-186

DANILO FACCA: Antymodernizm i „postmodernizm” we włoskiej neoscholastyce. Cornelio Fabro i Gustavo Bontadini PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 187-202

ANDRZEJ LEDER: Obcość i jedność. Freud a Kantowski warunek syntetycznej jedności apercepcji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 203-220

ADAM OLECH: W sprawie sporu o rolę języka w poznaniu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 221-229

KATARZYNA KUŚ: Iluzje modalne – czy możliwe jest wyobrażenie sobie niemożliwego? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 231-246

Kronika

BOGUSŁAW PAŹ: Wolfius redivivus! PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 247-252

Tłumaczenia

ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI: Tezy hermeneutyki Gadamera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 253-262

HANS KRÄMER: Pojęcie doświadczenia hermeneutycznego. Alternatywy wobec Gadamera. Posłowie tłumacza (tłum. Zbigniew Zwoliński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 263-280

W.J. VERDENIUS: Parmenidesa koncepcja światła (tłum. Krzysztof Łapiński) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 281-393

W. OCKHAM: Expositio in librum Praedicamentorum Aristotelis (tłum. Robert Karas) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 295-304

Recenzje

SEWERYN BLANDZI: Dziedzictwo Herdera PDF 24 logo

MARION HEINZ, MACIEJ POTĘPA, ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI (red.), Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 305-312

JANUSZ OSTROWSKI: Wątpienie jest źródłowe PDF 24 logo

BARBARA SKARGA, Kwintet metafizyczny

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 312-318

ANNA DRABAREK: Wygaśnięcie demograficzne ludzkości PDF 24 logo

CHRISTIAN GODIN, Koniec ludzkości

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 318-323

MICHAŁ ROŻYNEK: Jedność mądrości PDF 24 logo

VITTORIO POSSENTI, Filozofia i wiara (tłum. Katarzyna Kubis)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 323-327

GRZEGORZ PYSZCZEK: Naród a potęga obyczaju PDF 24 logo

JACEK WORONIECKI, Questio disputata de natione et statu civili / O narodzie i państwie (tłum. Rafał Maliszewski)

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 328-332

STANISŁAW BORZYM: Z historii idei: studium o Stachniuku PDF 24 logo

JAN SKOCZYŃSKI, Neognoza polska

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 332-334

TADEUSZ CIECIERSKI: Deskrypcjonizm czy referencjalizm? PDF 24 logo

JOHN PERRY, Reference and Reflexivity

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 334-340

PAWEŁ ROJEK: Sołowjow i tajemnica zła PDF 24 logo

JAN KRASICKI, Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2005 (54), s. 340-345