2004-3-mNumer 3 (51)

Rocznik 13

Warszawa 2004

Redaktor zeszytu:

Jacek Malinowski

Kryteria naukowości

WOJCIECH SADY: Dlaczego odkrycie promieni X przez Roentgena było naukowe? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 7-20

ARTUR KOTERSKI: Demarkacja domowym sposobem PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 21-26

KAZIMIERZ JODKOWSKI: Zalety i wady wieloaplikacyjnego kryterium demarkacji Wojciecha Sadego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 27-36

DARIUSZ SAGAN: Spór o naukowość współczesnej teorii inteligentnego projektu na przykładzie Michaela Behe’ego koncepcji nieredukowalnej złożoności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 37-54

KAZIMIERZ JODKOWSKI: Punktualizm w perspektywie I. Lakatosa kryteriów postępu i degeneracji programu badawczego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 55-64

JAROSŁAW MROZEK: Dwa oblicza matematyki, czyli co sprawia, że matematyka jest nauką PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 65-71

LESZEK NOWAK: Pewne uogólnienie Popperowskiego kryterium demarkacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 73-80 

JAN WOLEŃSKI: Nauka i nienauka: Problem demarkacji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 81-95

BARBARA TUCHAŃSKA: Kryteria naukowości. Nauka–nienauka czy raczej my–inni? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 97-112

KATARZYNA ROSNER: Dwie odmiany konstruktywizmu, czyli spór o status poznawczy historiografii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 113-125

RADOSŁAW SOJAK: Demarkacja w teorii, w historii i w praktyce. Punkt widzenia socjologii wiedzy naukowej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 127-140

RYSZARD KLESZCZ: Problem osobliwości nauk społecznych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 141-162

PIOTR BYLICA: Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 163-175

SZYMON WRÓBEL: Rewolucja, demarkacja, psychologia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 177-194

Recenzje

JUSTYNA GRUDZIŃSKA: STEPHEN J. BAKER, Renewing MeaningA Speech-Act Theoretic Approach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 195-198

ADAM DUBIK: O blaskach i cieniach kognitywistycznej wersji „filozofii umysłu” PDF 24 logo

URSZULA ŻEGLEŃ, Filozofia umysłu. Dyskusja z naturalistycznymi koncepcjami umysłu

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 198-204

GRZEGORZ PYSZCZEK: W walce ze złem PDF 24 logo

ANNA DRABAREK, Etyka umiaru. Ideał człowieka i jego szczęścia w poglądach filozofów ze szkoły lwowsko-warszawskiej

Przegląd Filozoficzny, nr 3/2004 (51), s. 204-207