2004-1-mNumer 1 (49)

Rocznik 13

Warszawa 2004

Redaktor zeszytu:

Zofia Rosińska

Pamięć i podmiotowość

ZOFIA ROSIŃSKA: Wstęp PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 5-8

ZOFIA ROSIŃSKA: Spór o pamięć PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 9-21

PIOTR SZAŁEK: Pamięć jako akt intencjonalny (trzy teorie psychologiczne) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 23-38

ALEKSANDRA BUREK: Odpominanie prawdy u Platona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 39-52

KAMIL JAWORSKI: Zapomnienie w Byciu i czasie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 53-60

PIOTR HERBICH: Koncepcja pamięci w Materii i pamięci Henri Bergsona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 61-75

PIOTR SCHOLLENBERGER: Rola pamięci w filozofii Waltera Benjamina PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 77-94

ANDRZEJ STĘPNIK: Projekt nowej filozofii a kwestia pamięci w myśli Edwarda Abramowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 95-105

PRZEMYSŁAW BURSZTYKA: Powtórzenia jako doświadczenie egzystencjalne (Freud, Nietzsche, Kierkegaard) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 107-123

STANISŁAW KRAJEWSKI: Judaizm: przykazanie „Pamiętaj!” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 125-136

MAREK NOWAK: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Anamnesis w teologii katolickiej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 137-145

TOMASZ MAZUR: Między salonem a katedrą. Rzecz o pamięci u Prousta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 147-164

PIOTR HERBICH: Pamięć zbiorowa w Lawie Tadeusza Konwickiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 165-179

MACIEJ KOZŁOWSKI: Fenomen pamięci w filmie – na podstawie Zwierciadła Andrieja Tarkowskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 181-187

LUIZA NADER: „Wystawa ran”: przestrzenie pamięci w twórczości Josepha Beuysa PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 189-200

PIOTR SZAŁEK: Fenomen pamięci według Ludwika Binswangera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 201-209

BRYGIDA PYTKOWSKA: O pamięci w ujęciu Geralda M. Edelmana PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 211-224

BRYGIDA PYTKOWSKA: Pamięć a bycie świadomym w ujęciu Henri Eya PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 225-240

GRZEGORZ PYSZCZEK: Pamięć narodowa jako problem filozoficzny PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 241-255

DARIUSZ ALEKSANDROWICZ: Racjonalność, indywiduum, działanie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 257-270

Recenzje

ZOFIA ROSIŃSKA: Filozofia parti pris PDF 24 logo

AVISHAI MARGALIT, The Ethics of Memory

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 271-276

ANNA GRZEGORCZYK: Przestrogi filozoficzne Jerzego Kopani PDF 24 logo

JERZY KOPANIA, Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-literackie

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2004 (49), s. 277-283