2001-4-mNumer 4 (40)

Rocznik 10

Warszawa 2001

Redaktor zeszytu:

Piotr Gutowski

Czy filozofia jest zbiorem przypisów do Platona?

PIOTR GUTOWSKI: Wprowadzenie PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 5-7

ADAM CHMIELEWSKI: Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do „antyfilozofii” sofistów PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 9-25

 
Dyskusja: Czy i dlaczego filozof nie powinien być relatywistą? PDF 24 logo

 PIOTR GUTOWSKI: Kilka uwag o zagadnieniu realizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 35-49


Dyskusja: Czy i dlaczego filozof powinien być realistą? PDF 24 logo

 MAREK ROSIAK: Arystotelesowska próba rozwiązania aporii skrajnego realizmu pojęciowego Platona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 63-78


 Dwugłos: Logika a ontologia – powrót do Platona

ANDRZEJ BIŁAT: Amicus Plato, sed…, czyli ontologiczne domknięcie logiki PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 79-89

JACEK WOJTYSIAK: W obronie stałych logicznych, nieistnienia i platonizmu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 91-102

WOJCIECH KRYSZTOFIAK: Idealizm, realizm, intensje i możliwe światy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 103-120

JERZY KOPANIA: Czy zmierzch platońskiego rozumienia duszy? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 121-137

ANDRZEJ PÓŁTAWSKI: Zagadnienie czasu w filozofii Romana Ingardena PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 139-152

STANISŁAW JUDYCKI: Dlaczego filozofia jest trudna? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 153-167

AGNIESZKA KIJEWSKA: Historia filozofii średniowiecznej i jej historiografia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 169-181

Polemiki i dyskusje

WITOLD MACKIEWICZ (red.), Polska filozofia powojenna 

WITOLD MACKIEWICZ: Moderato cantabile PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 4/2001 (40), s. 183-188