1992-3-mNumer 3 (3)

Rocznik 1

Warszawa 1992

Rozprawy

KRYSTYNA KRAUZE-BŁACHOWICZ: Arystotelesa charakterystyka substancji w kategoriach ruchu i natury PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 5-14

MARCIN PORĘBA: O nową interpretację Schellinga PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 15-23

JACEK ZYCHOWICZ: Manicheizm Brzozowskiego. Metafizyka w przestrzeni filozofii kultury PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 25-44

TOMASZ BIGAJ: Problem uzasadniania egzystencjalnych założeń teorii (Uwagi na marginesie koncepcji W. V. O. Quine’a) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 45-53

JOANNA GÓRNICKA: Sumienie egoisty PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 55-69

Polemiki

Czy potrzebna jest definicja materii? List HELENY EILSTEIN do Władysława Krajewskiego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 71-79

List WŁADYSŁAWA KRAJEWSKIEGO do Heleny Eilstein PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 81-85

Przekłady

JULIUSZ DOMAŃSKI: Duch filozofii starożytnej Pierre’a Hadota PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 87-92

PIERRE HADOT: Duch filozofii starożytnej. Wykład inauguracyjny w Collège de France, 18 lutego 1983 (tłum. Piotr Domański) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 93-112

HANS JONAS: Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości (tłum. Piotr Domański) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 113-132

Sprawozdania

WŁADYSŁAW KRAJEWSKI: Filozofia nauki w oblężonym Dubrowniku (20 lat ośrodka międzyuniwersyteckiego) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 133-136

Propedeutyka filozofii

DARIUSZ KARŁOWICZ: De Re Publica Marka Tuliusza Cycerona PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 137-149

DOBROCHNA DEMBIŃSKA-SIURY: Enneady Plotyna PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 3/1992 (3), s. 151-163