Holowka Dziobkowski Filozofia prawa

Redaktorzy naukowi:

Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski

Podstawy filozofii prawa

JAN WOLEŃSKI: Czym jest filozofia prawa?

JERZY ZAJADŁO: Filozofia prawa a teoria prawa

MAREK ZIRK-SADOWSKI: Analityczna filozofia prawa

TOMASZ GIZBERT-STUDNICKI: Analityczna teoria prawa z perspektywy metafilozoficznej

Porządek prawny

JAKUB STELINA: Rządy prawa

ANDRZEJ BRYK: Konstytucjonalizm

RYSZARD PIOTROWSKI: Konstytucja i suwerenność

RYSZARD PIOTROWSKI: Konstytucja i prawo łaski

PRZEMYSŁAW A. LEWICKI: Konstytucja rozproszona

Prawa podstawowe

AGNIESZKA NOGAL: Prawa człowieka

MAGDALENA ŚRODA: Równość i dyskryminacja

JACEK HOŁÓWKA: Wolność słowa

JANUSZ GRYGIEŃĆ: Prawo własności

JACEK HOŁÓWKA: Prawo do uczciwego procesu

Rozumienie prawa

MAREK SOBCZYK: Trwałość prawa rzymskiego

ANDRZEJ M. KANIOWSKI: Kantowskie rozumienie prawa

TOMASZ BEKRYCHT: Fenomenologia prawa

KRZYSZTOF PŁESZKA: Psychologiczna teoria prawa Leona Petrażyckiego

JACEK M. KURCZEWSKI: Socjologiczna filozofia prawa

JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Kontraktualizm Johna Rawlsa

WOJCIECH ZAŁUSKI: Ewolucyjna filozofia prawa

Charakter norm prawnych

JAN WOLEŃSKI: Pozytywizm prawniczy a prawo natury

JERZY ZAJADŁO: Formuła Radbrucha – martwa czy żywa?

MONIKA ZALEWSKA: Normatywizm Hansa Kelsena

TOMASZ STAWECKI: Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta

MAREK SMOLAK: Filozofia prawa Ronalda Dworkina

ADAM DYRDA: Realizm prawniczy

Działanie prawa

EWA ŁĘTOWSKA: Prawo – miecz czy tarcza?

MAREK ZUBIK: Funkcjonowanie prawa

JERZY A. STĘPIEŃ: Wymiar sprawiedliwości

RYSZARD SARKOWICZ: Etyka prawnicza

LESZEK LESZCZYŃSKI: Precedens sądowy

JAN WOLEŃSKI: Rozumowania prawnicze

ANNA WÓJTOWICZ: Domniemanie niewinności a wnioskowania bayesowskie

Przestrzeganie prawa

ANDRZEJ SZOSTEK: Obowiązek przestrzegania prawa

JACEK HOŁÓWK: Odpowiedzialność

JACEK HOŁÓWKA: Retrybutywizm

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Wina i kara

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Kara i sprawiedliwość

ARTUR SZUTTA: Nieposłuszeństwo obywatelskie

Spis treści w PDF