Panorama wspolczesnej filozofii Holowka Dziobkowski

Redaktorzy naukowi:

Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski

Epistemologia

JAN WOLEŃSKI: Naturalizm

RENATA ZIEMIŃSKA: Sceptycyzm

Ontologia

MACIEJ SENDŁAK, TADEUSZ SZUBKA: Esencjalizm metafizyczny

MACIEJ SOIN: Deflacjonizm

Etyka

JOANNA GÓRNICKA-KALINOWSKA: Konsekwencjalizm

ANDRZEJ SZOSTEK: Personalistyczna interpretacja cnót

Estetyka

IWONA LORENC: Doświadczenie estetyczne

ZOFIA ROSIŃSKA, ANDRZEJ ZIELIŃSKI: Komunikacja. Fenomen i kategoria

Filozofia logiki

KRZYSZTOF WÓJTOWICZ: Teorie aksjomatyczne

KRZYSZTOF A. WIECZOREK: Logika nieformalna

Filozofia języka

JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA: Warunki prawdziwości a znaczenie

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Nonfaktualizm

Filozofia umysłu

MARCIN MIŁKOWSKI: Sztuczna inteligencja

JACEK HOŁÓWKA: Świadomość

Filozofia nauki

ADAM GROBLER: Realizm

WOJCIECH SADY: Instrumentalizm

Filozofia polityki

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Konserwatyzm

ANDRZEJ SZAHAJ: Liberalizm

Filozofia społeczna

ADAM CHMIELEWSKI: Komunitaryzm

MAGDALENA ŚRODA: Indywidualizm

Filozofia religii

JAN KROKOS: Objawienie

PIOTR GUTOWSKI, MARCIN IWANICKI: Doświadczenie religijne

Spis treści w PDF