Przegląd Filozoficzny Nowa Seria numer 2/2012 (82)Numer 2 (82)

Rocznik 21

Warszawa 2012

Redaktor zeszytu:

Aleksandra Kuzior

IX POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY (Wisła, 17-21 września 2012)

Część pierwsza

Wykład inauguracyjny

WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI: O przeświadczeniach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 9-28

Wykład specjalny KNF PAN

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Światopoglądowa integracja ludzkiej wiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 29-48

Etyka

ZUZANNA KASPRZYK: Kontrastywizm i kontekstualizm w metaetyce i teorii decyzji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 49-72

JAN KŁOS: Pewność zdania a pewność osoby – czyli o strukturze przyświadczenia PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 73-86

KRZYSZTOF SAJA: Eliminacja etyki a realizm racji PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 87-100

NATASZA SZUTTA: Dwie strategie dyskusji z sytuacjonistyczną krytyką współczesnej etyki cnót PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 101-122

IRENEUSZ MARIAN ŚWITAŁA: Etyka jako przestrzeń świata społecznego w perspektywie utylitaryzmu. J.S. Mill i jego filozofia użyteczności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 123-140

Bioetyka

EWA BAUM, JADWIGA WIERTLEWSKA-BIELARZ: Z czyjej perspektywy dyskutować o legalizacji handlu narządami? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 141-150

WITOLD KANIA: „Tak” czy „Nie” dla adopcji embrionów? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 151-158

BOGUSŁAW WÓJCIK: Czy śmierć mózgu jest śmiercią? O jednym z wątków nieobecnej w Polsce debaty bioetycznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 159-166

Etyka biznesu

WOJCIECH GASPARSKI: Ile etyki w etyce biznesu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 167-180

TADEUSZ GOSPODAREK: Perspektywa ontologiczna w naukach o zarządzaniu PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 181-190

TADEUSZ OLEWICZ: Dziennikarz w roli moderatora, czyli o odpowiedzialności ludzi mediów za jakość debaty publicznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 191-200

HALINA ZBOROŃ: Zagadnienie wyboru etycznego w ekonomii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 201-218

Filozofia prawa

ANDRZEJ MALEC: O pojęciu odpowiedzialności prawnej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 219-228

MAGDALENA MAŁECKA: Czy zastosowanie teorii decyzji do prawa prowadzi do paradoksu? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 229-244

Filozofia a nauki społeczne

JOANNA KUCHAREWICZ, AGNIESZKA ROSZKOWSKA, JUSTYNA TREPKA-STAROSTA: Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na przykładzie nastoletnich sprawców przestępstw) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 245-256

PIOTR KULAS: Socjologiczne niekonsekwencje filozofii. Kilka uwag o aporiach teorii społecznej PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 257-270

Filozofia społeczeństwa i polityki

KAZIMIERZ A. KŁOSIŃSKI: Racjonalność egzystencjalna ludzkości w XXI wieku PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 271-278

GRAŻYNA MUSIAŁ: Wiodące idee w filozofii społecznej Friedricha Augusta von Hayeka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 279-294

Aksjologia

WŁADYSŁAW ZUZIAK: Czy aksjologia może przezwyciężyć ponowoczesny kryzys wartości? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 295-310

ANNA BOROWICZ: Metody docierania do aksjologicznego wymiaru rzeczywistości w filozofiach działania Paula Ricoeura i Józefa Tischnera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 311-328

AGNIESZKA WESOŁOWSKA: Aksjologiczna interpretacja świadomości egotycznej. Od „ja” transcendentalnego do „ja” aksjologicznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 329-348

Estetyka

ANNA KAWALEC: Przyjemność i działanie w performansie, performatyce i sztukach performatywnych PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 349-362

SIDEY MYOO: Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 363-376

Filozofia kultury

RAFAŁ ILNICKI: Doświadczenie teowirtualności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 377-388

Filozofia religii

W. JULIAN KORAB-KARPOWICZ: Habermas i (nie)świadomość tego, co zostało utracone PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 389-400

KONRAD WALOSZCZYK: O micie rozłamanym w filozofii religii i teologii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 401-410

MAREK WÓJTOWICZ: Współczesna debata wokół koncepcji woluntaryzmu doksastycznego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 411-424

Filozofia człowieka

ŁUKASZ CZAJKA: Człowiek jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 425-440

AGNIESZKA SMROKOWSKA-REICHMANN: Między homo immunologicus a homo repetitivus. Koncepcje antropologiczne Petera Sloterdijka – notatki na marginesie Du mußt dein Leben ändern PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 441-454

Filozofia feministyczna i gender studies

ALEKSANDRA BĄK-ZAWALSKI: Płeć kulturowa w dyskursie literackim Ruth Klüger PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 455-464

Filozofia dialogu

STANISŁAW KRAJEWSKI: Refleksja o filozofii dialogu, a raczej filozofii w innych osobach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 465-46

WITOLD P. GLINKOWSKI: Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 467-480

KRZYSZTOF SKORULSKI: Poszukiwania początku dialogu: Ebner i Freire PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 481-498

Człowiek i transcendencja

CEZARY WOŹNIAK: Horror metaphysicus. Transcendencja a pragnienie obecności PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 499-508

JAN ZOUHAR: Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 509-514

ARTUR ŻYWIOŁEK: Transcendentalia Zbigniewa Herberta. Przyczynek do portretu cynika PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 515-532

Filozofia śmierci

BARBARA CHYROWICZ: Nuda Makropulos PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 533-548

JACEK HOŁÓWKA: Śmierć w filozofii i w operze PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 2/2012 (82), s. 549-570