2005-1-mNumer 1 (53)

Rocznik 14

Warszawa 2005

Redaktor zeszytu:

Marcin Poręba

Rozprawy

HELENA EILSTEIN: Czytając Koheleta PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 7-26

BARBARA KRAWCOWICZ: Czy powinniśmy być agnostykami? PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 27-43

DARIUSZ ŁUKASIEWICZ: Boska wiedza pośrednia, wolność i zło PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 45-56

PAWEŁ LAUFER: Kilka uwag co do argumentacji ks. Tadeusza Ślipki w sprawie kary śmierci PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 57-66

ANNA DRABAREK: Dlaczego intuicjonizm, a nie racjonalizm? H. Elzenberga rozważania o wartościach PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 67-84

PAWEŁ ŁUKÓW, CEZARY ŻEKANOWSKI: Pojęcie genu i genocentryczny paradygmat biologii PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 85-105

MARIUSZ GRYGIANIEC: Analiza krytyczna pojęcia rzeczy w ontologii ewentyzmu punktowego PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 107-120

MAREK ŁAGOSZ: Matematyczny początek świata PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 121-133

PIOTR SZAŁEK: Filozoficzne przesłanki Nicolasa Malebranche’a koncepcji pochodzenia ludzkiej wiedzy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 135-152

TADEUSZ CIECIERSKI: O wskazującym użyciu wyrażeń PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 153-173

ADAM DUBIK: O aktualności i poznawczej doniosłości normy „racjonalnego krytycyzmu” Karla R. Poppera PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 175-184

MAREK MACIEJCZAK: Percepcyjne normowanie i efekt prototypowy PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 185-195

WACŁAW JANIKOWSKI: Konstytucja czy identyczność? Krytyka ontologicznej koncepcji Lynne Rudder Baker PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 197-206

Polemiki

ANDRZEJ GRZEGORCZYK, Psychiczna osobliwość człowieka

MARIAN PRZEŁĘCKI: Człowiek a zwierzę. Uwagi do książki Andrzeja Grzegorczyka Psychiczna osobliwość człowieka PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 207-212

Kronika

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: XXV Kongres Filozofii Heglowskiej – Tuluza 2004 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 213-214

ANDRZEJ PRZYŁĘBSKI: Polsko-niemiecko-włoska konferencja na temat technizacji świata życia – Berlin 2005 PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 215-216

Tłumaczenia

LEO STRAUSS: Czym jest edukacja liberalna? (tłum. Witold Dąbrowski) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 217-223

RENATE RESCHKE: Jaka historia estetyki? Władysław Tatarkiewicz i jego „sześć pojęć” (tłum. Aleksandra Łabuńska) PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 225-235

Recenzje

RYSZARD WIŚNIEWSKI: CZESŁAW GŁOMBIK (red.), Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania „Historii filozofii” PDF 24 logo

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 237-241 

ANNA JEDYNAK: Intuicja i indukcja jako podstawa dyskursu etycznego PDF 24 logo

MARIAN PRZEŁĘCKI, Sens i prawda w etyce

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 241-248

IWONA LORENC: Od Derridy po Kanta i Husserla PDF 24 logo

PIOTR ŁACIAK, Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 248-253

JACEK UGLIK: Tchórzostwo filozofii PDF 24 logo

ISAIAH BERLIN, Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei (tłum. Michał Filipczuk)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 254-256

MACIEJ KACZYŃSKI: Tworzenie i tożsamość PDF 24 logo

GEORGE STEINER, Gramatyki tworzenia (tłum. Jerzy Łoziński)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2005 (53), s. 257-260