Marksizm Nadzieje i rozczarowania okladka Biblioteka PF

Redaktorzy naukowi:

Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski

Perspektywy

ANDRZEJ SZAHAJ: Zurück zu Marx?

HALINA WALENTOWICZ: Teoria Marksa jako filozofia i niefilozofia

JACEK TITTENBRUN: Marksistowskie rozrachunki

MAŁGORZATA KOWALSKA: O marksizmie i widmach Marksa z umiarkowanie Derridiańskiej perspektywy

PIOTR SKWIECIŃSKI: Nie chcemy do Kansas

JACEK HOŁÓWKA: Światy równoległe Karola Marksa

Problemy

ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI: Co zostało z Marksa i z marksizmu?

BRONISŁAW WILDSTEIN: Odpowiedzialność Marksa

DAMIAN LESZCZYŃSKI: Marksizm i fenomenologia politycznego nastawienia

GRZEGORZ GÓRNY: Komunizm jako herezja

RYSZARD CICHOCKI: Karol Marks – problem niespełnionych prognoz

JACEK HOŁÓWKA: Reformatorzy i rewolucjoniści

Przekonania

JERZY KOCHAN: Czytelnicy Karola Marksa

KRZYSZTOF BRZECHCZYN: O racjonalną postawę wobec marksizmu

MARCIN PORĘBA: Strona czynna, czyli Marks a idealizm

JANUSZ DOBIESZEWSKI: Karola Marksa kilka uwag o religii

JERZY W. GAŁKOWSKI: O marksizmie – raz jeszcze?

MARCIN T. ZDRENKA: Marksizm a problem narracji zadomowionej

MAREK ŁAGOSZ: Marksowskie inspiracje: od ontologii czasu do etyki czasu

Postacie

JACEK HOŁÓWKA: Adam Schaff: propagandzista, komuno-sceptyk, antyglobalista

JACEK HOŁÓWKA: Leszek Kołakowski: buntownik, prometejczyk, transcendentalista

JERZY J. WIATR: Spór o aktualność marksizmu: refleksje osobiste

ANDRZEJ WALICKI: Moje sprawy z Marksem i marksizmem (z prof. Walickim rozmawiają – Janusz Dobieszewski i Paweł Kozłowski)

BOGDAN DZIOBKOWSKI: Józef Maria Bocheński – ocena marksizmu

BOGUSŁAW WOLNIEWICZ: Pożegnanie z marksizmem

Spis treści w PDF