Punktacja:

„Przegląd Filozoficzny” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczba punktów za publikację wynosi 11.

Pismo jest ujęte na liście ERIH.

Zasady publikacji artykułów:

1. Teksty prosimy dostarczać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Rozprawy powinny być przygotowane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy redagowaniu publikacji naukowych. Łącznie z przypisami i bibliografią ich długość nie powinna przekraczać 40 tys. znaków (liczonych ze spacjami), czyli w praktyce ok. 15 stron. Recenzje nie powinny przekraczać 10 tys. znaków.

3. Do artykułu należy dołączyć: 5‒10 słów kluczowych, krótkie (ok. 1/4 strony) streszczenie oraz notę o autorze (ok. 3 zdań). Tytuł artykułu, słowa kluczowe i streszczenie prosimy podać także w wersji angielskiej.

4. Preferowany jest następujący sposób podawania not bibliograficznych na końcu tekstu:

Fukuyama F. (1999), Wielki wstrząs, przeł. H. Komorowska, K. Dorosz, Warszawa: Politea.
Quine W.V.O. (2000), Dwa dogmaty empiryzmu, w: tenże, Z punktu widzenia logiki, przeł. B. Stanosz, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 49‒75.
Williams B. (2000), Wstyd i autonomia, przeł. Ł. Sommer, w: J. Hołówka (red.), Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 169‒198.
Woleński J. (2010), Pragmatyzm a filozofia i teoria prawa, „Przegląd Filozoficzny” 4, s. 219‒231.

Odnośniki w tekście przyjmują postać: (Fukuyama 1999: 44), (Quine 2000: 71).

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji, skracania tekstów oraz zmiany tytułów. W trakcie opracowania redakcyjnego prosimy autora o dokonanie korekty i zwrócenie jej w określonym przez redakcję terminie.

6. Złożenie tekstu do druku w „Przeglądzie Filozoficznym” jest równoznaczne z przeniesieniem praw autorskich na PF oraz wyrażeniem zgody na zamieszczenie wydrukowanego materiału na stronie internetowej PF.

7. „Przegląd Filozoficzny” zamieszcza materiały sygnowane nazwiskami co najwyżej trojga autorów.

Procedura recenzowania i terminy publikacji tekstów:

Nadesłane teksty są kierowane do anonimowej recenzji. Zawartość recenzji nie jest podawana do wiadomości autorom; przekazujemy tylko postulaty sformułowane przez recenzenta i dostarczone nam z sugestią, by autor je poznał. Staramy się publikować wszystkie pozytywnie ocenione teksty, jednak niekiedy liczba bardzo dobrych propozycji przekracza objętość pisma, i wtedy niektóre artykuły musimy przesunąć do kolejnych numerów. W takiej sytuacji termin publikacji w dużym stopniu zależy od profilu tematycznego kolejnych numerów.

Oświadczenie:

Prosimy wraz z tekstem przesłać do redakcji następujące OŚWIADCZENIE.