2000-1-mNumer 1 (33)

Rocznik 9

Warszawa 2000

Redaktor zeszytu:

Magdalena Środa

Rozprawy

ALEKSANDER OCHOCKI: Dramat i filozofia

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 5-20

MATEUSZ KWATERKO: Bezsenność Oświeconych. Rok 2440 L.–S. Merciera

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 21-37

JAKUB KLOC-KONKOŁOWICZ: Portret Rousseau. Próba porównania koncepcji „woli powszechnej” z filozofią moralną i historiozofią Kanta

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 39-56

GRAŻYNA LUBOWICKA: Możliwy świat podmiotowości

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 57-76

MICHAŁ KOZŁOWSKI: Michel Foucault – badanie historyczne a dyskurs emancypacyjny (cz. 1)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 77-94

ANNA BOROWICZ: Światopogląd tragiczny u twórców warszawskiej szkoły historyków idei i Zygmunta Baumana

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 95-108

RADOSŁAW SOJAK: Konsekwentna niewspółmierność

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 109-129

ADAM DUBIK: Hélène Metzger: druga linia oporu epistemologii wobec (neo)pozytywizmu

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 131-148

Rocznice

JACEK HOŁÓWKA: E Pluribus Unum

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 149-157

Przekłady

HENRI BERGSON: O grzeczności (tłum. Piotr Kostyło)

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 159-165

Polemiki o książkach

A.M. KANIOWSKI, Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki

MAREK KOZŁOWSKI: Lepsi wśród dobrych, równiejsi wśród równych. Supererogacja – przypomniany wymiar moralności

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 167-176

ANDRZEJ MACIEJ KANIOWSKI: Państwo celów a supererogacja

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 176-183

L. GUMAŃSKI, Wprowadzenie w logikę współczesną

ANDRZEJ GRZEGORCZYK: Ostrzeżenie przed błędem w podręczniku logiki

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 184-187

LEON GUMAŃSKI: Ostatnie słowo skazańca, czyli odpowiedź na „Ostrzeżenie” prof. Andrzeja Grzegorczyka

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 188-192

ANDRZEJ GZREGORCZYK: Jeszcze krótki komentarz do „Ostatniego słowa skazańca” prof. L. Gumańskiego

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 192-193

Recenzje

PAWEŁ DYBEL: O filozofię bać się nie musimy

Recenzja z: BARBARA SKARGA, O filozofię bać się nie musimy

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 195-200

STANISŁAW PIERÓG: JACEK JULIUSZ JADACKI, Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 200-202

WOJCIECH SŁOMSKI: JÓZEF NIŻNIK, Arbitralność filozofii

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 203-206

JAN WOLEŃSKI: Filozofia matematyki z Oxford University Press (Clarendon Press)

Recenzja z: GIOVANNI SAMBIN and JAN SMITH (ed.), Twenty Five Years of Constructive Type Theory; MATTHIAS SCHIRN (ed.), The Philosophy of Mathematics Today;

DIRK VAN DALEN, Mystic, Geometer, and Intuitionist. The Life of L. Brouwer, vol. 1: The Downing Revolution

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 206-210

ZOFIA ROSIŃSKA: Archetypy w nauce

Recenzja z: ALINA MOTYCKA, Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 210-213

TADEUSZ CIECIERSKI: DAVID CHALMERS, The Conscious Mind. In Search of a Fundamental Theory

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 214-222

MARCIN MIŁKOWSKI: Książka dla wszystkich i dla nikogo – po raz wtóry

Recenzja z: FRIEDRICH NIETZSCHE, To rzekł Zaratustra

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 223-225

ADAM LIPSZYC: Książeczka o tolerancji

Recenzja z: MICHAEL WALZER, O tolerancji

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 225-231

EWA RUTKOWSKA: Czy sprawiedliwość polityczna jest możliwa?

Recenzja z: OTFRIED HÖFFE, Sprawiedliwość polityczna. Podstawy krytyki filozofii prawa i państwa

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 231-236

ADA SOBIERAJ: CZESŁAW PORĘBSKI, Umowa społeczna. Renesans idei

Przegląd Filozoficzny, nr 1/2000 (33), s. 236-241